Abgarowicz: Dobre połączenia komunikacyjne pobudzą gospodarczo ścianę wschodnią

29 grudnia 2014, 14:22 Infrastruktura

Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program Polska Wschodnia (PO PW) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jedną z osi priorytetowych jest ponadregionalna infrastruktura kolejowa (tzw. Magistrala Wschodnia, mająca połączyć Olsztyn, Białystok, Lublin z Rzeszowem), na którą zostanie wydane 330 mln euro – napisał Rynek Infrastruktury.

– Bardzo nam brakuje połączeń komunikacyjnych północ – południe na ścianie wschodniej.  To z punktu widzenia ożywienia gospodarki w rejonie Polski wschodniej jest niesłychanie ważne – zauważył w rozmowie z naszym portalem sen. Łukasz Abgarowicz (PO), członek senackiej komisji gospodarki narodowej.

Jego zdaniem brakuje tam zarówno odpowiedniej infrastruktury kolejowej, jak i drogowej. Senator uważa, że jeden i drugi rodzaj infrastruktury jest niezbędny, jeśli mówić o rzeczywistym pobudzeniu gospodarczym ściany wschodniej.

– Mam nadzieję, że planując konkretny przebieg trasy wzięto pod uwagę wszystkie konieczne potrzeby skomunikowania lokalnych ośrodków gospodarczych. – stwierdził dalej Łukasz Abgarowicz. – Samo projektowanie przebiegu poszczególnych linii komunikacyjnych, również kolejowych, jest zadaniem odpowiedzialnym. Po pierwsze ze względu na stosunki własności poszczególnych działek przeznaczanych pod budowę danej trasy. Ponadto bardzo ważne jest skoordynowanie z inwestycjami samorządowymi. Bowiem kolej planując nową trasę powinna uwzględniać miejsca jej przecięcia z lokalnymi drogami.

Zdaniem Abgarowicza jest to ważne nie tylko ze względu na te lokalne połączenia, ale i w związku z tym, że nowo utworzona linia kolejowa może dzielić – tak jak rzeka bez mostów – dane obszary czy miejscowości.

– Jeśli zostałaby źle zaprojektowana mogłaby wyrządzić gospodarczo więcej szkody niż pożytku, wymuszając długie objazdy – dodaje senator. – Mam więc nadzieję, że kolejowa Magistrala Wschodnia została pod tym kątem sensownie pomyślana, bo przecież nie chodzi tylko to, by wiązała ona jej końce, ale by rozruszała całą ścianę wschodnią. Chodzi o stymulację gospodarczą całego tego obszaru.

Zdaniem Abgarowicza inwestycje idą tam, gdzie dobrze funkcjonują odpowiednie połączenia komunikacyjne. Charakterystyczne, że kiedyś inwestycje nas omijały, a teraz do nas idą. Jeśli dojazd gdzieś z Zachodu do Polski trwał dwa dni więcej niż do Czech, to koszt takiego przejazdy istotnie się różnił (na niekorzyść naszego kraju).