Akademia Liderek Biznesu z patronatem BiznesAlert.pl

9 października 2017, 10:45 Alert

Akademia Liderek Biznesu poszukuje młodych, odważnych i podejmujących wyzwania kobiet. Projekt odbywa się pod patronatem BiznesAlert.pl.

Akademia Liderek Biznesu
Akademia Liderek Biznesu

Fundacja im. Lesława A. Pagi informuje, że w październiku rozpocznie nabór zgłoszeń do nowego projektu. Akademia Liderek Biznesu jest odpowiedzią na potrzeby, które podkreśla wiele przeprowadzonych badań, mówiących o tym, że kobiety na swojej drodze do kariery napotykają na liczne bariery. Poprzez wiele lat realizacji przez Fundację różnego rodzaju projektów edukacyjnych zauważyliśmy, że istnieją dysproporcje między możliwościami rozwoju kobiet i mężczyzn. Nasz nowy projekt ma za zadanie reagować na i niwelować te dysproporcje.

Fundacja od 14 lat realizuje projekty szkoleniowo-edukacyjne dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Stypendyści Fundacji mają niepowtarzalną okazję uczyć się od najlepszych ekspertów oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w firmach partnerskich w czasie płatnych staży, które często owocują ofertą stałej pracy. Obecnie Fundacja zrzesza około 2000 alumnów, którzy wspierają się wzajemnie prywatnie i zawodowo.

Akademia Liderek Biznesu to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach. Celem Liderek Biznesu jest rozwój przedsiębiorczości, zarządzanie karierą, rozwój w grupach mentee z uznanym mentorem, wizerunek biznesowy, wyrównanie proporcji w budowaniu kariery oraz poszerzanie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu: organizacji pracy, zarządzania zespołem, pracy ze stresem czy budowania marki osobistej.

Projekt składa się z warsztatów weekendowych, programu mentoringowego, wieczornych spotkań z liderkami biznesu i życia społeczno-gospodarczego oraz długoterminowych stażach w firmach partnerskich. Program skierowany jest do studentek ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunkach:

  • biotechnologia, badania kliniczne, technologia żywności,
  • IT, robotyka,
  • medycyna, farmacja,
  • elektronika, inżynieria budowlana, automatyka,
  • finanse, ekonomia, księgowość, bankowość, marketing,
  • prawo i administracja

Dodatkowo projekt ma za zadanie kształcenie kobiet i mężczyzn w zakresie różnic płci i tego, jak korzystać z tego potencjału we współpracy na płaszczyźnie zawodowej. Projekt będzie odbywać się od listopada do czerwca przyszłego roku.

Patronaty honorowy nad projektem objęli  JM Rektor SGH w Warszawie oraz Collegium Civitas.

Partnerem strategicznym Akademii Liderek Biznesu została spółka McKinsey & Company. Pozostałymi partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Grupa Capital Park, a wiele firm dołączy do ich grona już wkrótce. Natomiast partnerem merytorycznym projektu jest Akademia Marki z Klasą.

Patronem medialnym projektu został już portal edukacyjny  „Perspektywy”.

Szkolenia, zajęcia i debaty, wraz z uroczystym podsumowaniem odbywają się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na: http://paga.org.pl/alb oraz na fb: https://www.facebook.com/ProjektAkademiaLiderekBiznesu/

Akademia Liderek Biznesu

fot. Akademia Liderek Biznesu