Aktywacja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

18 listopada 2015, 11:58 Alert

(Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

W związku ze zwiększonym zagrożeniem terrorystycznym dla Wislandii, wynikającym z zaangażowania państwa w walkę z międzynarodowym terroryzmem Rada Ministrów podjęła decyzję o aktywacji Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).


Tym samym – zgodnie ze scenariuszem rozpoczętego właśnie – ćwiczenia PATROL-15 – w centrum dyspozycyjnym KSWSiA, którym jest wojskowy Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, rozpoczęły dyżury połączone zespoły ekspertów wojskowych, cywilnych i strażaków, monitorujących rozwój sytuacji skażeń w kraju. Zbierają oni meldunki z  resortów, służb, instytucji i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz wymieniają się informacjami, na podstawie których wypracowują projekty decyzji dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W Centrum Dyspozycyjnym KSWSiA wspólnie ćwiczą w dniach 17-19 listopada żołnierze COAS, przedstawiciele ministerstw infrastruktury, spraw wewnętrznych, rolnictwa i rozwoju wsi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) oraz Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR).