Ambiens będzie obsługiwać największą farmę wiatrową w Polsce

6 maja 2019, 15:00 Alert
oze wiatraki
fot. Pixabay

Potęgowo Mashav Sp. z o.o. (dawniej Potęgowo Winergy Sp. z o.o.) i Ambiens Sp. z o. o. poinformowały o zawarciu współpracy nad największą lądową farmą wiatrową w Polsce.

Ambiens ma być zaangażowane do doradztwa środowiskowego na etapie budowy oraz eksploatacji, m. in. udziału w spotkaniu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju EBOR (prezentacja projektu oraz oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo ESIA), nadzóru przyrodniczego, monitoringu ptaków i nietoperzy (wraz z automatyczną rejestracją na wysokości rotora) oraz pomiarów hałasu.

Inwestycja składać się będzie z 81 turbin wiatrowych o łącznej mocy 219,5 MW, będzie to tym samym największa farma wiatrowa w Polsce. Elektrownia wiatrowa zlokalizowana będzie w dwóch grupach na Pomorzu (Pobrzeże Koszalińskie) w woj. pomorskim (powiat słupski) i zachodniopomorskim (powiat sławieński) w minimalnej odległości 9km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Ambiens