Amerykanie mogą przyspieszyć prace Ukrainy nad reformą elektroenergetyki

13 lipca 2016, 07:15 Alert

(Interfax Ukraina/Piotr Stępiński)

Przewodniczący Państwowej Komisji Ukrainy ds. regulacji sektora energetycznego oraz usług komunalnych (NKREKU – regulator sektora energetycznego) Dmitrij Wowk we wtorek 12 lipca czyli w przeddzień głosowania w Radzie Najwyższej o ustawie o NKREKU oraz rynku energetycznym spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu ds. Energii  Jonathanem Elkindem oraz Davidem Mullerem.

Jak wynika z opublikowanego na rządowych stronach oświadczenia podczas spotkania rozmawiano o opracowaniu strategii rozwoju ukraińskiej energetyki oraz przyłączeniu się do tego procesu ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, znaczeniu przyjęcia ustawy o niezależnym operatorze energetycznym oraz o rynku energii elektrycznej, a także o mechanizmie określania hurtowej ceny energii.

11 lipca szef NKREKU spotkał się z zastępcą przewodniczącego Komisji Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowymi Kevinem Piccolim. Oprócz nich udział w spotkaniu wziął szef Państwowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Timur Hromajew, członek NKREKU Władymir Ewdokimow oraz szef amerykańskiego Departamentu ds. Energii w Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego Luis Velasquez.

Podczas spotkania rozmawiano m.in.  o reformie ukraińskiego rynku elektroenergetycznego. Strony wymieniły się również poglądami na temat potencjalnej współpracy NKREKU i Państwowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy z amerykańską Komisją Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowymi w procesie wprowadzenia rynku energetycznych instrumentów pochodnych.

Kijów próbuje sukcesywnie realizować proces reform w nergetyce. W 2015 roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę o rynku gazu ziemnego, która zakłada reformę Naftogazu. Na początku lipca 2016 roku rząd w Kijowie zatwierdził plan restrukturyzacji Naftogazu. Postanowiono o wydzieleniu osobnych podmiotów odpowiedzialnych za przesył oraz magazynowanie gazu zgodnie z prawem antymonopolowym Unii Europejskiej, którego implementację wymusza członkostwo Ukrainy we Wspólnocie Energetycznej.  Jest to również jeden z warunków udzielania przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy kolejnych transz kredytów.

Jeżeli chodzi o rynek energii elektrycznej, to nadal brakuje odpowiedniego aktu prawnego na co uwagę zwraca również Sekretariat Wspólnoty Energetycznej. Jego zdaniem tempo oraz dynamika reform w obszarze elektroenergetyki nie są tak duże jak w przypadku sektora gazowego. Przebywając w lutym w Kijowie dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej Janez Kopacz podkreślał, że szybkie przyjęcie ustawy o rynku energii elektrycznej i powiązanych z nią aktów wykonawczych jest kluczowe „w celu uniknięcia procedury niezgodności ukraińskiego prawa oraz spełnienia warunków dalszej asysty makrofinansowej”.