Analitycy: Wyniki PGNiG mogą być negatywnie odebrane przez inwestorów

30 kwietnia 2019, 09:30 Alert
fot. PGNIG Centrala
fot. PGNIG Centrala

Szacunkowe wyniki PGNiG za pierwszy kwartał 2019 roku, chociaż na pierwszy rzut oka wydają się zbieżne z oczekiwaniami, to jednak ich jakość jest relatywnie słaba i mogą być negatywnie odebrane przez giełdowych inwestorów – uważają analitycy.

„Szacunkowe wyniki PGNiG na pierwszy rzut oka wydają się zbieżne lub tylko lekko gorsze od oczekiwań. Spółka pokazała EBITDĘ w wysokości 2,16 mld zł, a my spodziewaliśmy się 2,25 mld zł. Po wejściu głębiej widać jednak, że jakość tych wyników jest relatywnie słaba i reakcja inwestorów na nie może być negatywna” – powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk.

Analityk DM BOŚ zwraca uwagę na trzy główne elementy.Po pierwsze spółka zaksięgowała tylko -10 mln zł na suchych odwiertach, a DM BOŚ zakładał zapis w wysokości -240 mln zł, czyli podobnie jak w poprzednim kwartale. „Tak niskie saldo może być większe w kolejnych kwartałach i powróci do poziomów wcześniejszych” – uważa Łukasz Prokopiuk. Drugi czynnik to wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających w wysokości +179 mln zł, podczas gdy przed rokiem wynik był ujemny i wyniósł -169 mln zł. Zdaniem Prokopiuka, trudno liczyć na powtarzalność takiego wyniku na hedgingu w kolejnych kwartałach. Trzeci czynnik, w segmencie dystrybucji, to saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu, który wyniósł -131 mln zł wobec -177 mln zł rok wcześniej. „Oczekiwaliśmy, że ta pozycja wyniesie -180 mln zł. To jest też taka pozycja, która powinna się w kolejnych kwartałach odwracać, co oznacza, że obecne małe saldo potem zacznie się zwiększać” – powiedział analityk DM BOŚ. „Dodatkowo nie wiemy, jaki jest wpływ MSSF 16 na szacunkowe wyniki PGNiG, ale jest prawdopodobne, że podwyższył on EBITDĘ” – dodał Łukasz Prokopiuk.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto PGNiG w I kwartale 2019 r. spadł do 1,06 mld zł z 1,57 mld zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie w pierwszym kwartale 2019 roku 986,9 mln zł zysku netto. Skonsolidowana EBITDA PGNiG w pierwszym kwartale 2019 roku spadła do 2,16 mld zł z 2,67 mld zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie w pierwszym kwartale 2019 roku 2,063 mld zł. Skonsolidowany wynik EBIT spadł w pierwszym kwartale 2019 roku do 1,38 mld zł z 2,01 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie w pierwszym kwartale 2019 roku 1,36 mld zł. Skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 14,34 mld zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 13,25 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie w pierwszym kwartale 2019 roku 14,303 mld zł przychodów.

EBITDA segmentu poszukiwanie i wydobycie spadła w pierwszym kwartale 2019 roku do 1,3 mld zł z 1,38 mld zł rok wcześniej. Na wyniki segmentu największy wpływ miał spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 17 proc. oraz niższe notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 6 proc. oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na TGE o 12 proc. w porównaniu do I kwartału 2018 roku.

EBITDA segmentu obrót i magazynowanie wyniosła -0,07 mld zł w pierwszym kwartale 2019 roku wobec 0,18 mld zł przed rokiem. Na wyniki największy wpływ miał wzrost kosztów pozyskania gazu, głównie na skutek wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 33 proc., spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu obrót i magazynowanie, wyższa o 2,5 proc. średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 roku oraz 179 mln zł na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +179 mln zł (w I kwartale 2018 r. -169 mln zł).

EBITDA segmentu dystrybucja spadła w pierwszym kwartale 2019 roku do 0,58 mld zł z 0,76 mld zł rok wcześniej. Największy wpływ miał spadek o 5 proc. taryfy za usługę dystrybucji gazu, obowiązującej od 15 lutego 2019 roku, wyższa średnia temperatura w I kwartale 2019 r. o 2,9 °C rdr, ujemne saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu -131 mln zł w I kwartale 2019 wobec -177 mln zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu wytwarzanie nie zmieniła się i wyniosła 0,4 mld zł. Największy wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 9 proc. na skutek wzrostu średniej temperatury w I kwartale 2019 r. i niższych wolumenów produkcji ciepła, wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 38 proc., będące wynikiem wyższych notowań cen energii elektrycznej oraz wyższe koszty węgla do produkcji.

Polska Agencja Prasowa