EurActiv.pl: Duda w ONZ m.in. o klimacie, agresji i zewnętrznych wpływach na państwa

20 września 2017, 17:15 Alert

Polska wspiera kraje w ich dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego i z niepokojem patrzy na rosnącą liczbę osób dotkniętych konfliktami oraz nasilające się zjawisko manipulowania procesami politycznymi – powiedział prezydent Andrzej Duda, występując wczoraj (19 września) w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego przemówienie cytuje portal EurActiv.pl.

Andrzej Duda w ONZ
Andrzej Duda w ONZ (fot. UN)

We wtorek Andrzej Duda spotka się z Polonią oraz przedstawicielami świata nauki w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej, a po południu – z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Ma także odbyć rozmowy z przedstawicielami dużych funduszy inwestycyjnych.

Polska wiarygodnym partnerem

Jako wiarygodny i odpowiedzialny partner Polska angażuje się na rzecz pełnej implementacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ – zapewnił prezydent podczas wtorkowego wystąpienia na sesji ONZ. Zwrócił też uwagę, że „niemal od dziesięciu lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych”.

„Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną” – oświadczył Duda podkreślając kluczowe znaczenie likwidacji przyczyn kryzysów humanitarnych.

Ochrona środowiska jednym z celów Agendy 2030 ONZ

Prezydent zapewnił, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących ochrony klimatu i podkreślił, że zahamowanie zmian w środowisku naturalnym jest jednym z celów ONZ-owskiej Agendy 2030. Przypomniał, że nasz kraj z nadwyżką zrealizował cel redukcyjny wyznaczony w Protokole z Kioto i zapowiedział kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnego rozwoju służącego ochronie klimatu.

Andrzej Duda przypomniał przy tym, że Polska już po raz trzeci będzie gospodarzem Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podkreślił, że w przyszłym roku na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach planowane jest przyjęcie pakietu decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, a Polska dołoży wszelkich starań, żeby zrealizować ambitne cele szczytu.

„Będziemy kontynuować przywództwo negocjacji klimatycznych w duchu Porozumienia Paryskiego, zapewniając uczestnictwo wszystkich państw i transparentność rozmów. Będziemy także szanować różne uwarunkowania krajowe stron i ich wybór ścieżki redukcji emisji” – zapowiedział prezydent.

Wpływy z zewnątrz na politykę państw

W ocenie Andrzeja Dudy obserwowane ostatnio próby wpływania „państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej”. W dalszej części swojego wystąpienia przekonywał, że wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnące zaangażowanie naszego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Prezydent podkreślił też przywiązanie Polski do nienaruszalności prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. „Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie zaś jest źródłem wojny” – powiedział dodając, że obecnie aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, są wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych.

„Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne” – uzasadniał prezydent. Wyraził też przekonanie, że tego rodzaju „próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się również przedmiotem głębokiej troski wspólnoty międzynarodowej”.

Duda zwrócił ponadto uwagę, że poczucie bezpieczeństwa współczesnego świata zaburzają m.in. zmiany w środowisku naturalnym, nierówności ekonomiczne, konflikty o zasoby naturalne, czy kwestie związane z nieodpowiednią ochroną zdrowia. „Uważamy, że również i te zagadnienia powinny stać się stałym tematem prac Rady Bezpieczeństwa” – oświadczył prezydent.

Agresja w polityce zagranicznej

„Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie stosowania agresji jako instrumentu polityki zagranicznej” – podkreślił Duda na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ podając przykłady Gruzji i Ukrainy.

„Fundamentem regulacji prawno-międzynarodowych jest zasada współpracy i wykonywania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze. To ona jest gwarantem, że spory międzynarodowe będą rozwiązywane na drodze dialogu, a nie agresji i przemocy zbrojnej” – zwrócił uwagę Duda apelując o nieuznawanie stanów faktycznych będących efektem polityki państw stosujących agresję jako instrument swojej polityki zagranicznej.

Podkreślił, że „od niemal dziesięciu lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym: nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności, wyrzeczenia się siły militarnej do rozstrzygania sporów”.

Rozmowy dwustronne

Wcześniej prezydent odbył rozmowy dwustronne: z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko, Armenii Serżem Sarkisjanem oraz prezydent Litwy Dalią Grybauskaite, a także z szefem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem.

Półgodzinne spotkanie z Petrem Poroszenko

Coroczne spotkanie dwustronne prezydentów Polski i Ukrainy podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ stało się już tradycją. Tym razem rozmowy Duda-Poroszenko dotyczyła polsko-ukraińskiej współpracy w związku z niestałym członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które rozpocznie się z początkiem stycznia przyszłego roku.

Prezydenci omówili sytuację w Donbasie, w tym propozycję zaangażowania sił pokojowych ONZ na tym obszarze. Uznali, że wymaga to uważnego przemyślenia i jej mandat musi być do zaakceptowania przez stronę ukraińską. Misja sił pokojowych na Ukrainie może w przyszłości stać się przedmiotem decyzji Rady Bezpieczeństwa z udziałem Polski.

Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali także o współpracy dwustronnej, w tym o wspólnej granicy, w związku z decyzją o zniesieniu wiz mającą przybliżyć Ukrainę do UE. Omówiono również wspólne stanowisko sprzeciwiające się budowie gazociągu Nord Stream 2, a także uzgodniono wizytę polskiego prezydenta na Ukrainie. Spotkanie Prezydentów planowane jest w Charkowie.

Rozmowa Duda-Grybauskaite

Głównym tematem rozmów Dudy z Grybauskaite była ocena rosyjskiej polityki w regionie, a zwłaszcza przebiegu i potencjalnych konsekwencji ćwiczeń Zapad 2017. Podczas spotkania w siedzibie ONZ prezydenci potwierdzili, że wymagają one uważnej obserwacji i podkreślili duże i pozytywne znaczenie wdrożenia w życie postanowień szczytu NATO w Warszawie dotyczące wysuniętej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance.

Oboje prezydenci zgodzili się co do konieczności dalszego wspólnego działania krajów flanki w przygotowaniach do kolejnego szczytu Sojuszu tak, by zapadły tam kolejne decyzje wzmacniające bezpieczeństwo naszych krajów w ramach NATO. Rozmawiali także o współpracy w dziedzinie energetyki i połączeń infrastrukturalnych.

Andrzej Duda poruszył ponadto problemy Polaków na Litwie i podkreślił potrzebę ich konsekwentnego rozwiązania. Prezydent został też zaproszony do udziału w uroczystościach rocznicy 100. odbudowy państwowości Litwy, która odbędzie się w przyszłym roku w Wilnie.

Pierwsze spotkanie Dudy z Sarkisjanem

Podczas pierwszego spotkania Andrzeja Dudy z prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem. przywódcy podkreślili wielowiekowe tradycje dobrych relacji Polaków i Ormian. Odwołali się przy tej okazji do tegorocznego spotkania Prezydenta Dudy ze wspólnotą ormiańską oraz intensywnych kontaktów parlamentarnych.

Prezydenci rozmawiali również o sytuacji w regionie Kaukazu, szczególnie w związku z pracami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obaj politycy wymienili się także zaproszeniami do złożenia wzajemnie wizyt.

Spotkanie polskiego prezydenta z szefem Komitetu MCK

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przewodniczącym Komitetu MCK Peterem Mauerem, który podziękował za zaangażowanie Polski w pomoc humanitarną na świecie, zwłaszcza dla obozów uchodźców wojennych. Poprosił też Polskę jako przyszłego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, o wsparcie dla idei wzmocnienia międzynarodowego prawa humanitarnego.

Mowa była również o sytuacji na Ukrainie, w tym o trudnościach z dotarciem z pomocą humanitarną na zajęte przez separatystów tereny na wschodzie Ukrainy. Tematem rozmów Duda-Maurer była także sytuacja w Afganistanie i polskich doświadczeń w tym kraju oraz konieczności dialogu między NATO a MCK w celu optymalizacji pomocy humanitarnej w regionie.

Jutro – ostatniego dnia wizyty w USA – Andrzej Duda odwiedzi Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point, gdzie wygłosi wykład dla kadetów.

EurActiv.pl