USA rozmawiają z Arabią Saudyjską o współpracy w energetyce jądrowej

13 września 2018, 12:15 Alert

Rick Perry, Sekretarz ds Energii USA spotkał się w siedzibie Departamentu Energii w Waszyngtonie z Khalidem Al-Falihem, Ministrem Energii, Przemysłu i Zasobów Mineralnych Królestwa Arabii Saudyjskiej. Rozmowy dotyczyły między innymi energetyki jądrowej.

W trakcie spotkania, dwaj odpowiedzialni za sprawy energetyczne ministrowie , poruszyli szeroki zakres zagadnień obejmujący m.in. możliwość współpracy dwustronnej w dziedzinie pokojowego zastosowania energii jądrowej, technologię reaktorów SMR, sytuację na światowym rynku ropy naftowej oraz stan rozwoju technologii czystych paliw kopalnych.

W ubiegłym roku, podczas wizyty sekretarza Perry’ego w Rijadzie ministrowie podpisali porozumienie ramowe w sprawie ustanowienia ram wzajemnej współpracy w dziedzinie czystych paliw kopalnych i gospodarki węglem.

Sekretarz Perry podkreślił istnienie silnych wzajemnych stosunków pomiędzy USA i Arabią Saudyjską oraz zobowiązanie administracji amerykańskiej do podtrzymywania tych związków z jej kluczowym partnerem na Bliskim Wschodzie. Stwierdził również, że Stany Zjednoczone są zainteresowane pomocą w zwiększeniu dywersyfikacji źródeł energii w tym regionie, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i stabilności.

CIRE.pl