ARP promuje kosmiczne technologie w Polsce

25 stycznia 2017, 12:30 Alert
Mateusz Morawiecki i ESA
Mateusz Morawiecki i ESA. Fot. Ministerstwo Rozwoju

Na przestrzeni ostatniego roku Agencja Rozwoju Przemysłu udowadniała, że kosmos stoi otworem także dla Polaków a innowacyjne rozwiązania, które powstaną na potrzeby projektów kosmicznych przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Zwieńczeniem śródrocznej aktywności było objęcie patronatem przez ARP konkursu „Galileo Mastres”. Upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych przez rodzimą administrację ma być efektem działań zainicjowanych w ramach konkursu. Perspektywiczność branży kosmicznej została dostrzeżona przez ARP już dawno dlatego uruchomiony „Kompleksowy program wsparcia sektora technologii kosmicznych” ma przynieść pierwsze korzyści szybko.

Porozumienia i współpraca w obszarze kosmicznym

Unikatowe rozwiązania i możliwość wymiany know-how oraz rokrocznie 300 absolwentów kierunków technicznych to przyszłość polskiego sektora kosmicznego. Podpisane przez Agencję Rozwoju Przemysłu porozumienie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego zapewni dostęp do najlepszych kadr. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest organizacja staży, dostęp do szkoleń i warsztatów. Drugim obszarem, w którym instytucje mają aktywnie działać jest tworzenie przestrzeni do prezentowania polskich firm przy pomocy Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej. Jak mówił prezes ZPSK – Misją Związku jest stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Naszym głównym celem jest konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.
Promowanie sektora kosmicznego poprzez organizację wystaw, targów, debat i ściślejsza współpraca z biznesem to działania deklarowane przez ARP. Staże fundowane przez ARP zaowocują napływem merytorycznie przygotowanych kadr.

– Znalezienie właściwej niszy, zapewniającej sukces w biznesie jest trudnym zadaniem. W tak zaawansowanej technologicznie i innowacyjnej branży jak kosmiczna, musimy przewidywać jak będą rozwijały się rynek i technologie w długim okresie. ARP będzie wspierać te firmy, które przeszły pierwszy etap rozwoju i aby rosnąć dalej potrzebują dodatkowego kapitału – tak o konkursie stażowym mówił odpowiadający za innowacje w ARP Bartosz Sokoliński.

Space3.ac 

Pierwszym europejskim programem akceleracyjnym mającym na celu szersze wykorzystanie danych satelitarnych przez biznes i administrację jest Space3.ac. Zaprezentowany podczas sierpniowego przeglądu zespołów akceleracyjnych model ma na celu zachęcenie do wymiany doświadczeń firm z branży kosmicznej. Zróżnicowanie zespołów biorących udział w wydarzeniu pokazało jak wielki potencjał drzemie w polskich przedsiębiorstwach. Staranny dobór uczestników i działania mające na celu tworzenie jednolitego środowiska są częścią strategii, którą realizuje ARP. Zmiana postrzegania technologii kosmicznych jako czegoś co przyczynia się m.in. do poprawy bezpieczeństwa na lądzie i na wodzie, daje nowe możliwości opracowywania napędów, podnosi żywotność sprzętów ma być łatwiejsza dzięki włączeniu do projektu spółki Creotech Instrument.

Wiceprezes ARP Michał Szaniawski podkreślał – Naszym celem jest stworzenie środowiska wymiany poglądów i wzajemnych inspiracji. Temu służy pionierski na skalę europejską program akceleratora Space3.ac. Dlatego do udziału zaproszone zostały młode firmy, rozpoczynające przygodę z technologiami kosmicznymi, z kolei w roli mentora występują takie o ugruntowanej już pozycji jak Creotech Instrument. Dzięki temu udało się stworzyć doskonałą atmosferę dla wymiany doświadczeń. Rozwiązywanie globalnych problemów poprzez analizę wszelkich dostępnych danych, także tych satelitarnych jest już na świecie standardem. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mieli więcej możliwości działania zgodnie ze światowymi trendami.

Pierwszy Cywilny Satelita dla Polski

Ambitny plan współpracy międzyresortowej został przedstawiony w Krynicy. Ma on być częścią realizowanego rodzimego programu kosmicznego, który jest wynikiem przystąpienia Polski w 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Innowacyjność rozwiązań wypracowywanych w sektorze kosmicznym nie daje się przecenić. Polskie firmy mające za sobą już wiele doświadczeń w produkcji elementów, mających wkład w rozwój technologii będą mogły swoimi kadrami wesprzeć realizację projektu „Pierwszy Cywilny Satelita dla Polski”.

Budowa takiego satelity pozwoli cieszyć się stosunkowo szybko sukcesem, który to będzie wynikiem współpracy wielu resortów, wielu podmiotów oraz będzie wypadkową bogatych doświadczeń poszczególnych członków zespołu pracującego nad projektem. W czasie debaty mającej miejsce podczas szczytu w Krynicy podkreślano, że zaangażowanie firm w to przedsięwzięcie zaowocuje w przyszłości rozwojem podmiotów działających w obszarach produkcji części i podzespołów (w tym do satelitów), obronności, oprogramowania, tworzenia aplikacji czy nawigacji. Tworzony satelita ma przede wszystkim służyć do optoelektronicznej obserwacji Ziemi.

Industry Space Days 2016

Udział polskich zespołów w organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną Industru Space Days 2016 był dobrym sposobem na podkreślenie wysokiego poziomu firm i instytucji zaangażowanych w rozwój technologii kosmicznych w Polsce. W spotkaniu wzięło udział siedemnaście podmiotów z Polski. Aktywnie w promocję całego wydarzenia włączyły się Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Odbywającą się co dwa lata w Holandii impreza przyciąga najważniejsze organizacje działające w branży kosmicznej. Stoisko „Polish Space Sector” spełniło swoje zadanie ponieważ przyciągnęło wielu zainteresowanych tematem uczestników spotkania. Wymiana doświadczeń i działania mające ułatwić budowę jednolitego nastawionego na wspólne działania wielonarodowego zespołu kadr, działających na rzecz rozwoju technologii kosmicznych było kluczowym aspektem całego przedsięwzięcia. Możliwość wyjazdu na takie spotkania małych i średnich przedsiębiorców staje się naturalna a polskie podmioty są coraz poważniejszymi graczami na rynku. Podobnie jak w branży motoryzacyjnej mamy wiele sukcesów, choć wciąż jesteśmy głównie podwykonawcami i dostawcami rozwiązań.

Staże i konkursy

Na przestrzeni 2016 roku Agencja Rozwoju Przemysłu aktywnie włączała się w działalność skierowaną do młodych naukowców i studentów. Rozwój kadr sektora kosmicznego to widoczny priorytet ARP. Fundowanie staży i inicjowanie konkursów ma długofalowo wpłynąć na jakość i liczebność kadr w tym niszowym przemyśle. Efekt pierwszego konkursu to 39 zgłoszeń i 8 zwycięzców. Każdy z nich może liczyć na 4-6 tyś zł brutto comiesięcznego wsparcia. 60% tej kwoty pokrywa ARP a 40% firma przyjmująca na staż. Swoje drzwi na sześć miesięcy otworzyły: Astronika, Blue Dot Solutions, Centru, Badań Kosmicznych, Hertz Systems, Ires Technologies, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego oraz SENER.

– Mamy świadomość, że sektor technologii kosmicznych będzie miał coraz większy wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlatego w ARP koncentrujemy się na inwestycjach w branże przyszłości, bo to one przynoszą najwięcej zysków. Oprócz inwestycji kapitałowych, nasze wsparcie kierujemy do młodych naukowców i badaczy. W ten sposób chcemy umożliwić utalentowanym osobom zdobycie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce. Rozpoczynając pierwszy tego typu w Polsce program stażowy w branży technologii kosmicznych, liczymy na to, że będzie to dobra inwestycja – powiedział prezes ARP Marcin Chludziński.

Czy Polacy polecą na Księżyc

Agencja Rozwoju Przemysłu wraz z Politechniką Warszawską objęła patronatem Studenckie Koło Astronautyczne. Zaangażowanie ARP będzie polegało na merytorycznym wsparciu i umożliwieniu prac nad prototypami satelity PW-Sat2. Satelita ten ma zostać wystrzelony w kosmos pod koniec 2017 roku. Misja kosmiczna będzie częścią projektu Falcon 9 firmy SpaceX (założonej w USA przez Elona Muska). Projekt satelity jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu Plan for European Cooperating State. Powodzenie tego projektu pokaże jak ważne jest finansowanie badań ze środków publicznych po to by efekty pracy mogły przełożyć się na wzrost gospodarczy. Tak stało się z projektem NAVDEC, zwycięskim projektem w konkursie Galileo Masters. Ta opracowana w Szczecinie przez studentów Akademii Morskiej nowatorska aplikacja została wdrożona i komercyjnie wykorzystuje ją 12 statków. Rośnie popyt na usługi na bazie technologii satelitarnych. Korzystają z niej między innymi takie branże jak: budowlana, transportowa, turystyczna, nieruchomości. Zakres będzie się rozszerzał i dziś jednoznacznie nie można przewidzieć jak wiele z prezentowanych w czasie wydarzeń animowanych przez ARP projektów i prototypów stanie się komercyjnymi usługami.

Agencja Rozwoju Przemysłu/BiznesAlert.pl

Starkowski: Polacy dołączają do kosmicznego wyścigu