ARP: Rosną ceny węgla energetycznego

6 maja 2019, 15:15 Alert

Ceny węgla energetycznego w marcu 2019 r. wzrosły, natomiast dla rynku ciepła zmalały – wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Węgiel. Fot. Węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Indeks PSCMI1 w marcu poprawił swój wynik o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 258,14 zł/t. W porównaniu z marcem 2018r. wynik ten jest lepszy prawie o 12 proc. Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 1 proc., wynosząc w marcu 304,62 zł/t.

Polska Agencja Prasowa