Rząd chce zmierzyć arsen w smogu. Huty miedzi na celowniku?

27 stycznia 2023, 16:15 Alert

Resort klimatu i środowiska chce wzbogacić dane zbierane przez punkty pomiaru zanieczyszczenia o arsen, który występuje w pyle zawieszonym potocznie zwanym smogiem. W badaniach na ten temat pojawia się wątek hut miedzi.

Smog. Fot. Pixabay
Smog. Fot. Pixabay

Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się w Rządowym Centrum Legislacyjnym a w uzasadnieniu przytoczony jest przykład przekroczenia norm arsenu w pyle zawieszonym PM10 w województwach dolnośląskim i lubelskim.

Arsen to substancja toksyczna szkodząca na zdrowie poprzez przedostanie się do organizmu drogami oddechowymi lub przez połknięciem. Warto dodać, że arsen jest głównym składnikiem znanej trucizny, czyli arszeniku. To także pierwiastek rakotwórczy, uderzający w układ reprodukcyjny i endokrynologiczny. Arsen towarzyszy często pracy hut miedzi. Naukowcy przeprowadzili badania i doszli do wniosku, że w populacjach narażonych na emisję arsenu do środowiska przez przemysł miedziowy należy monitorować toksyczne i rakotwórcze skutki działania arsenu.

– W latach 1977–2015 opublikowano wyniki 54 badań epidemiologicznych dotyczących wpływu arsenu na zdrowie populacji. Tylko w czterech z nich oceniano skutki inhalacji związków arsenu z podaniem wartości stężeń arsenu w powietrzu (0,5–21,6 mg/m3) i opisano zmiany, głównie w układzie oddechowym i układzie krążenia, u pracowników hut miedzi. Wykazano w nich zwiększoną śmiertelność z powodu raka płuc, chorób układu krążenia, nowotworów hematologicznych i marskości wątroby w porównaniu do populacji pracowników nienarażonych zawodowo na arsen – czytamy w pracy pt. „Zdrowotne skutki zanieczyszczenia środowiska arsenem” grupy naukowców z Dolnego Śląska.

Warto jednak zaznaczyć, że huty miedzi w Polsce podejmują wysiłki na rzecz unieszkodliwienia arsenu. – Jednym z pierwszych projektów jakie wdraża KGHM jest nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w postać podobną do minerału naturalnie występującego w przyrodzie. Metodę opracowali eksperci z  Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach we współpracy z technologami z KGHM – informował KGHM w 2018 roku. To miedziowy gigant Skarbu Państwa.

Wojciech Jakóbik