Francuzi unieszkodliwią odpady atomu na Ukrainie

11 maja 2018, 06:30 Alert

Francuska spółka Orano (wcześniej Areva) podpisała z ukraińskim Energoatomem umowę na wykonanie audytu dotyczącego możliwości unieszkodliwienia zgromadzonego zużytego paliwa jądrowego, pochodzącego z ukraińskich elektrowni jądrowych. Przede wszystkim chodzi o ocenę możliwości wdrożenia usług związanych z regeneracją zużytych zespołów paliwa jądrowego z ukraińskich reaktorów typu VVER-1000 we francuskim zakładzie Orano w La Hague.

„Kontrakt ten stanowi ważny krok dla Orano i jest dla nas prawdziwym sukcesem, który utoruje drogę dla ukraińskiego wypalonego paliwa jądrowego przez francuski sektor przerobu”- podała służba prasowa Energoatomu, powołując się na wiceprezesa wykonawczego Orano’s Recykling Pascala Aubreta.

Po wyprodukowaniu energii elektrycznej w reaktorze jądrowym, zużyte pręty paliwowe składają się w 96 procentach z surowców wtórnych i w 4 procentach z odpadów nienadających się do dalszej przeróbki. Dzięki procesom wdrożonym w fabryce Orano w La Hague następuje oddzielenie substancji, które można ponownie użyć do produkcji energii, od odpadów radioaktywnych, podlegających bezpiecznemu i stabilnemu utylizowaniu i składowaniu.

Obecnie Energoatom wysyła zużyte paliwo rosyjskim firmom do ponownego przetworzenia. Taka procedura nie będzie jednak możliwa do wprowadzenia w przypadku zużytych radioaktywnych prętów, zakupionych od Westinghouse. Dlatego, podczas przeprowadzania prac badawczych nad możliwością recyklingu zużytego paliwa jądrowego, amerykańska firma zadeklarowała podanie wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących budowy zespołów paliwowych francuskim specjalistom.

Zgodnie z danymi, które Energoatom ujawnił w systemie e-zamówień ProZorro, koszt umowy podpisanej z Orano wynosi 1,395 mln EUR. Firma ma zakończyć badania przed 31 grudnia 2020 roku.

Interfax/Roma Bojanowicz