Autor: Julia Kowalczuk
– W mojej opinii, perspektywa odegrania przez Polskę znaczącej roli w procesie odbudowy i modernizacji Ukrainy jest uzasadniona przede […]