Autor: Patryk Kulpok
– Trudno jednoznacznie przewidzieć przyszłość rządu Schoofa. Jego sukces będzie zależał od zdolności do mediacji i utrzymania spójności […]
– Ograniczenie migracji zarobkowej może mieć poważne negatywne skutki dla holenderskiej gospodarki. Profesor Hein de Haas podkreśla, że […]
– Główne wyzwania związane z integracją energetyki odnawialnej w istniejącą infrastrukturę Holandii obejmują niestabilność dostępności […]