Autor: Robert Rybski
80 proc. hurtowej ceny energii to stawka, którą otrzymują posiadacze mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii za sprzedaż do sieci […]
We wtorek, 18 marca na posiedzeniu rządu miał być dyskutowany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) przygotowany przez […]
KOMENTARZ Robert Rybski konstytucjonalista, prawnik Fundacji ClientEarth Poland, skupiającej prawników zajmujących się ochroną środowiska W […]
KOMENTARZ Robert Rybski, prawnik ClientEarth 16 sierpnia 2013 prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. Mały Trójpak, nowelizujący prawo […]