Komorowski: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce

24 lipca 2015, 08:10 Bezpieczeństwo
Bronisław Komorowski

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek nominacje generalskie sześciorgu oficerom policji. Wśród nich jest komendant wojewódzka opolskiej policji Irena Doroszkiewicz, która została pierwszą w historii polskiej policji kobietą generałem.

Uroczystość w Belwederze odbyła się z okazji Święta Policji. Awansowani na pierwszy stopień generalski w policji – nadinspektora – otrzymali szable. Wyróżnionym oficerom towarzyszyły rodziny. Na uroczystości obecni byli także szef KPRP Jacek Michałowski oraz szef BBN Stanisław Koziej.

Awans generalski to kolejne wyzwanie na etapie życia, w którym będzie coraz więcej odpowiedzialności za innych – mówił prezydent. Podkreślił, że awans generalski ma zachęcać do pomnożenia wysiłku na rzecz lepszej służby na rzecz Polski.

Zachęcał także, by awans traktować jako kolejne wyzwanie na etapie życia, w którym będzie coraz więcej odpowiedzialności za innych. – Bo przecież z odpowiedzialnością, ze zdolnością do dźwigania odpowiedzialności wiąże się awans generalski – powiedział prezydent.

Nominowanym życzył, aby „z poczuciem tej odpowiedzialności kontynuowali swoją piękną, ważną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, kraju, czynienia naszego kraju krajem lepszym”.

Prezydent Komorowski życzył także osobistej satysfakcji i przekonania, że „każdy z nas tak naprawdę, tak na końcu, zawsze kieruje się myślą, że to jest wszytko dla Polski”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował na stopnie generalskie funkcjonariuszy Policji:

na stopień generalnego inspektora Policji:

nadinspektora Krzysztofa GAJEWSKIEGO

na stopień nadinspektora Policji:

inspektora Michała DOMARADZKIEGO
inspektora Irenę DOROSZKIEWICZ
inspektora Cezarego POPŁAWSKIEGO
inspektora Jarosława SAWICKIEGO
inspektora Krzysztofa ZGŁOBICKIEGO.

Biogramy nominowanych dostępne na stronie BBN >>

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP