Bachman: PEKAES stawia na organiczny rozwój spółki

2 września 2014, 11:20 Drogi

Uzyskane przez PEKAES w I półroczu 2014 r. wyniki finansowe były dużo lepsze od spodziewanych. Zysk netto wzrósł r/r o 241 proc. i osiągnął poziom 7,83 mln zł. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 358,45 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost 43 proc.).

– Wciąż poszerzamy zakres działalności, a pozyskane kompetencje intermodalne powiększają naszą przewagę rynkową. Widać to po ponad 43 proc. wzroście przychodów i ponad 240 proc. wzroście wyniku netto – twierdzi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES SA.

Jego zdaniem dzięki skutecznemu zarządzaniu i poprawie jakości PEKAES jest także beneficjentem poprawy koniunktury na rynku TSL.

– W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju spółki, który odbywa się zarówno w sposób organiczny, jak i poprzez atrakcyjne dla nas akwizycje – mówi dalej Maciej Bachman. Będziemy też  konsekwentnie dążyć do poprawy pozycji rynkowej oraz wartości spółki

Jednym z głównych celów biznesowych, jakie stawia przed sobą zarząd, jest poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów.

Zdaniem prezesa PEKAES kontynuacja procesu budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej, pozyskiwanie dużych, referencyjnych klientów, ich dywersyfikacja w każdym z segmentów rynku, stała rozbudowa oferty produktowej oraz wykorzystanie niezwykle perspektywicznego sektora intermodalnego sprawiły, że pomimo zauważalnego trendu obniżki cen jednostkowych w branży TSL, uzyskane przez PEKAES w I półroczu 2014 roku wyniki finansowe były dużo lepsze od spodziewanych.