Zdaniem 41 procent Polaków zmiany klimatu są nieodwracalne

26 listopada 2019, 11:15 Środowisko
Komin, przemysł, emisje

Zdaniem 41 proc. Polaków ankietowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, zmiany klimatu i jego skutki mają charakter nieodwracalny, a jego najbardziej niepokojącym przejawem jest „zanieczyszczenie powietrza”.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprezentował pierwsze wyniki drugiej edycji ankiety, której celem było zbadanie nastrojów obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Pierwsza część wyników odpowiada na pytania, jak ankietowani postrzegają powyższe zjawisko i jego wpływ na swoje życie.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ankiety potwierdzają, że wśród Polaków panuje powszechna obawa związana ze zmianą klimatu – aż 86 proc. respondentów zauważa wpływ tego zjawiska na swoje życie codzienne, a ponad połowa (51 proc.) zalicza „zmianę klimatu” do najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staje polskie społeczeństwo. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia ta była podnoszona znacznie rzadziej niż „problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych”, które są największym zmartwieniem dla 74 proc. ankietowanych.

„Zmiana klimatu” jest zaliczana do największych wyzwań także w innych częściach świata, chociaż w różnym stopniu: aż 73 proc. Chińczyków uważa, że zjawisko to jest największym problemem, przed jakim stoi tamtejsze społeczeństwo. Opinię tę podziela znacznie znacznie mniej Europejczyków (47 proc.) i Amerykanów (39 proc.), dla których „zmiana klimatu” plasuje się na drugim miejscu po „problemach z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych” .

W kwestii oceny wpływu zmiany klimatu na życie mieszkańców wyraźnie zarysowuje się podział geograficzny między południem i wschodem Europy a jej częścią północną. Obywatele państw basenu Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej – takich jak Włochy i Rumunia – częściej uznają ten wpływ za istotny (94 proc. w przypadku Włoch i 96 proc. w przypadku Rumunii) niż mieszkańcy Danii (63 proc.) czy Szwecji (66 proc.) .

Pomimo dużej świadomości skutków zmiany klimatu Polacy należą do największych w Europie sceptyków, jeśli chodzi o możliwość przeciwdziałania temu zjawisku. Aż 41 proc. ankietowanych uważa, że ma ono charakter nieodwracalny, co jest wynikiem o 8 punktów procentowych wyższym od średniej europejskiej. Sytuację częściej uznają za niepokojącą przedstawiciele młodszego pokolenia. O nieodwracalności zmiany klimatu jest przekonanych 45 proc. respondentów w wieku 15-29 lat, podczas gdy wśród osób w przedziale wiekowym 30-64 lat odsetek ten wynosi 41 proc., a wśród osób mających 65 lub więcej lat – zaledwie 33 proc.

Niezależnie od tego 75 proc. Polaków uważa, że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie, przy czym w tej kwestii występuje spore zróżnicowanie w zależności od płci. W możliwość przeciwdziałania zmianie klimatu częściej wierzą kobiety – o skuteczności swoich wysiłków jest przekonanych 83 proc. Polek i tylko 67 proc. Polaków .

Jeśli chodzi o skutki zmiany klimatu, 48 proc. Polaków wyraża zaniepokojenie problemem zanieczyszczenia powietrza. Na kolejnych pozycjach znalazły się topnienie lodowców (42 proc.) oraz wzrost temperatur (39 proc.%). Ponadto w Polsce wyraźnie dostrzegalny jest problem migracji środowiskowej – 80 proc. obywateli spodziewa się przepływu uchodźców klimatycznych, którzy będą opuszczać swoje kraje w obawie przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Jednocześnie Polacy – a zwłaszcza przedstawiciele młodego pokolenia – uważają, że zmiana klimatu może zmusić ich samych do migracji: 40 proc. respondentów w wieku 15-29 lat przewiduje konieczność przeniesienia się w przyszłości do innego kraju .

CIRE.PL

Perzyński: Wenecja ma datę ważności. Utonie nawet jeśli uratujemy klimat