Baniak: ARP wspiera śląski przemysł

8 kwietnia 2015, 10:41 Energetyka
Rafał Baniak

Agencja Rozwoju Przemysłu i JSW Koks wybudują w Radlinie na terenie województwa Śląskiego nowoczesną elektrociepłownię. Dziś w Katowicach podpisano list intencyjny w tej sprawie. – Priorytetem rządu jest wsparcie przemysłu na Śląsku. Wpisuje się w to nowa rola Agencji Rozwoju Przemysłu, która będzie znacznie aktywniej niż dotąd uczestniczyć we wsparciu i rozwoju przedsiębiorstw w tym regionie – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Rafał Baniak.

Budowa nowoczesnej elektrociepłowni wartej 185 mln zł. jest przykładem realizacji nowej strategii Agencji Rozwoju Przemysłu, która wzmacniania swoją obecność na Śląsku.

– Budowa elektrociepłowni w Radlinie jest kolejną inwestycją wspieraną przez ARP w ramach finansowania inicjatyw rozwojowych i restrukturyzacyjnych w sektorze przemysłu na Śląsku – powiedział Rafał Baniak.

Zgodnie z nową strategią ARP obok restrukturyzacji wspierane są także projekty rozwojowe, ekologiczne i ważne dla społeczności lokalnych. Kilka tygodni temu ARP udzieliła pożyczki w wysokości 18 mln zł, spółce Linter Mining. Środki te zostały przeznaczone na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji kontraktów górniczych.

– ARP planuje przeznaczyć prawie 400 mln zł na tego typu pożyczki w 2015 roku. Do 2020 roku suma ta wyniesie 1,8 mld zł. Część środków spółka chce zagospodarować na Śląsku, w postaci pożyczek typowo komercyjnych oraz jako finansowanie pomocowe – powiedział wiceminister.

Powstanie elektrociepłowni jest także jednym z priorytetów strategii Grupy Kapitałowej JSW. Spółka chce zapewnić bezpieczeństwo energetycznego w oparciu o własne zasoby energetyczne. Elektrociepłownia w Radlinie będzie dysponować mocą cieplną 104 MWt i będzie zasilana gazem koksowniczym. Eksploatacja elektrociepłowni rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r.

Wybudowany blok energetyczny zagwarantuje potrzeby Koksowni Radlin. Nadwyżki ciepła będą także wykorzystane przez kopalnie „Marcel” oraz miasto Radlin. Dodatkowe nadwyżki zostaną wprowadzane do sieci OSD Tauron Dystrybucja i sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

W ramach nowej strategii oddziału w Katowicach, ARP będzie się skupiać na szerokim wspieraniu przedsiębiorców ze Śląska. Firmy mogą liczyć na finansowanie od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa