Baniak: Musimy szukać możliwości odzyskania rentowności przez kopalnie

11 marca 2015, 11:17 Energetyka
Kopalnia

– Celem spotkania jest wznowienie prac nad rządowym dokumentem strategicznym, który określi ramy funkcjonowania sektora węgla kamiennego i preferowane kierunki jego rozwoju – powiedział Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego, podczas spotkania ze stroną związkową w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 9 marca.

– Ceny węgla w najbliższym czasie nie wzrosną, dlatego wspólnie musimy zastanowić się gdzie szukać możliwości odzyskania rentowności działalności kopalń – powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa.

Prace nad strategią dla górnictwa będą prowadzone w trzech zespołach roboczych: zespole ds. bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju bazy surowcowej i innowacji, zespole ds. struktury organizacyjnej i efektywności ekonomicznej oraz zespole ds. pracowniczych i wpływu na środowisko. Zespoły będą miały dwa miesiące na zakończenie prac. W ich składzie znajdą się przedstawiciele pracodawców, strony rządowej, związkowej oraz niezależni eksperci.

Obecnie obowiązuje „Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015”, który wygaśnie z końcem roku. Prace nad „Programem rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 -2020 r., z perspektywą do roku 2027” prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki trwały od czerwca 2014 r.

– W poprzednim etapie prac opracowano już pewne elementy programu, dziś chcemy wyznaczyć główne kierunki dalszych działań, dlatego obecność wszystkich stron dialogu jest tu niezwykle istotna – powiedział Wojciech Kowalczyk.

W styczniu został przyjęty plan naprawczy Kompanii Węglowej, w lutym weszła w życie nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015. Obecnie poszczególne spółki węglowe wprowadzają swoje plany naprawcze.

W spotkaniu w Katowicach wzięli również udział: Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki, przedstawiciele związków zawodowych, zarządów spółek węglowych oraz eksperci.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa