Becker: UE musi przyjąć cel udziału OZE do 2030 roku żeby energetyka wiatrowa przetrwała

20 listopada 2013, 13:04 Energetyka

Thomas Becker, dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) ocenia, że kraje europejskie powinny przyjąć wiążące cele polityki klimatycznej z terminem realizacji do 2030 roku. W innym wypadku energetyka odnawialna straci wsparcie.

– Nawet w myślących naprzód Niemczech kwestionowana jest zasadność wsparcia dla energetyki wiatrowej – ocenia Becker. – Podobnie brak politycznego zaangażowania w dyskusję o reformie rynku energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii hamuje inwestycje w tym sektorze.

– Potrzebna jest pilnie stabilna polityka Unii Europejskiej z wiążącym celem udziału OZE w miksie do 2030 roku – mówił podczas konferencji Offshore 2013 we Frankfurcie.

Źródło: Energy Voice