Belgijski operator sieci ostrzega przed kryzysem po rezygnacji z energetyki jądrowej

4 lipca 2019, 13:30 Alert

Belgia będzie potrzebować więcej zdolności wytwórczych niż wcześniej przewidywano, aby poradzić sobie z planowaną rezygnacją z energetyki jądrowej i nie jest jeszcze przygotowana na jakikolwiek scenariusz, stwierdza nowy raport belgijskiego operatora sieci energetycznych Elia. Tymczasem zespół ekspertów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zakończył przegląd długoterminowej działalności dwóch bloków jądrowych w elektrowni jądrowej Doel.

Elektrownia jądrowa Doel. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Doel. Fot. Wikimedia Commons
Belgia nie jest jeszcze gotowa na żaden ze scenariuszy, w tym taki, w którym stopniowe wycofywanie reaktorów jądrowych jest wolniejsze niż przewidywano, stwierdził operator Elia, publikując najnowszą analizę Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030.

Operator sieci ogłosił „wezwanie do działania”, w celu zapewnienia przez obecny i kolejne rządy federalne wszystkich niezbędnych zasobów, potrzebnych do uniknięcia „poważnego” kryzysu zdolności wytwórczych energii elektrycznej.

Siedem reaktorów jądrowych w Belgii generuje około 50% energii elektrycznej w kraju, ale wszystkie mają zostać wyłączone do końca 2025 r. Nawet w scenariuszu częściowego „przedłużenia” opcji jądrowej – w ramach, którego dozwolone jest działanie dwóch bloków jądrowych: Doel 4 i Tihange 3 poza 2025 r. – nadal byłaby konieczna „znaczna zdolność zastępcza”, stwierdza Elia.

„Ponadto konieczna będzie modernizacja reaktorów, których licencje na eksploatację są odnawiane, a okresy niedostępności przypadają na miesiące zimowe, co już teraz może powodować trudności. Oznacza to, że każdy scenariusz wymaga odpowiednich środków i muszą zostać jasno sprecyzowane jego konsekwencje i działania, które należy podjąć. Dlatego też równie ważna, jak zapewnienie zastępczych mocy wytwórczych, jest konieczność rozpoczęcia rozmów z właścicielami elektrowni jądrowych „- konkludują autorzy raportu.

Rząd belgijski w marcu 2018 r. potwierdził swój zamiar wycofania się z energii jądrowej do 2025 r. Najnowsza analiza Elii wykazała, że kraj będzie potrzebował około 3,9 GWe mocy zastępczej, aby poradzić sobie ze skutkami tego odejścia. Stanowi to wzrost w stosunku do 3,6 GWe, jakie było szacowane przez operatora sieci pod koniec 2017 r. Plany sąsiednich krajów dotyczące przyspieszenia rezygnacji z elektrowni opalanych węglem – co utrudni Belgii import energii elektrycznej, gdy będzie mieć niedobory – oznaczają, że w latach 2022-2025 Belgia będzie potrzebować około 1 GWe dodatkowych mocy wytwórczych.

„Od czasu publikacji poprzednich badań w 2016 r. zapowiedzi wcześniejszych i dodatkowych wyłączeń oznaczają zmniejszenie zdolności produkcyjnych o 26 GW”, stwierdza raport Elia. „Przyspieszone odchodzenie od węgla w krajach sąsiednich (Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Francja, a zwłaszcza Niemcy) będzie miało negatywny wpływ na naszą zdolność do importu energii elektrycznej w miesiącach zimowych”.

Dodatkowe środki będą wymagane podczas zimy 2022-2023 w celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ponieważ obecny mechanizm rezerw strategicznych został zatwierdzony jedynie na okres do zimy 2021-2022, stwierdza Elia. Ogólny mechanizm wynagradzania za zdolności wytwórcze (CRM), za pomocą, którego rząd planuje wspierać rynek, zostanie wprowadzony dopiero w 2025 r. Oznacza to, że w międzyczasie potrzebne będą dodatkowe środki na pokrycie okresu 2022-2025, twierdzi operator sieci.

Elektrownia jądrowa Doel sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa długotrwałej pracy.

Zespół MAEA ukończył misję przeglądową SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation), którą prowadził w jednostkach Doel 1 i 2 należących do Engie Electrabel na żądanie belgijskiego regulatora jądrowego – Federalnej Agencji Kontroli Jądrowej (FANC). FANC zatwierdził 10-letnie przedłużenie koncesji dla tych bloków w grudniu 2015 r., pod warunkiem, że zestaw warunków bezpieczeństwa będzie spełniany i kontrolowany każdego roku.

Podczas ostatniej misji, która odbyła się w dniach 25-28 czerwca, siedmioosobowy zespół SALTO dokonał przeglądu realizacji przez operatora elektrowni jądrowej Doel zaleceń i sugestii przekazanych podczas misji SALTO w 2017 r. Stwierdzono, że kierownictwo elektrowni dysponuje poprawionymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które wspierają zarządzanie starzeniem się w okresie przedłużonej eksploatacji długoterminowej (LTO); zaktualizowało raport z analizy bezpieczeństwa oraz poprawiło kompetencje i wiedzę personelu zaangażowanego w zarządzanie starzeniem się elementów bloku. Niemniej jednak konieczne są dalsze prace, aby zapewnić, że wszystkie wymagane struktury i komponenty zostaną uwzględnione w zakresie zarządzania starzeniem się w okresie LTO.

Raport końcowy zostanie przedłożony zarządowi zakładu, FANC i rządowi Belgii w ciągu trzech miesięcy. Prowadzona przez MAEA ocena wzajemna SALTO jest kompleksową strategią oceny bezpieczeństwa i kluczowymi elementami bezpiecznego długoterminowego funkcjonowania elektrowni jądrowych. Misje SALTO uzupełniane są przez misje zespołu ds. Przeglądu bezpieczeństwa operacyjnego (OSART), które d

okonują przeglądu programów i działań niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa operacyjnego.

Bloki Doel 1 i 2 wyposażone są w reaktory wodne ciśnieniowe o mocy 433 MWe, które działają od roku 1975 r. Doel 1 ma zostać zamknięty w styczniu 2025 r., a blok 2 w grudniu tego samego roku.

World Nuclear News , CIRE.PL