Zielone światło KE dla wsparcia offshore w Belgii

28 września 2018, 09:15 Alert

Komisja Europejska zatwierdziła w czwartek 3,5 mld euro publicznego wsparcia dla trzech morskich farm wiatrowych w Belgii. Uznała, że ten plan jest zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwowej.

Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)
Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

Wsparcie dla morskich farm wiatrowych

Komisja zatwierdziła wsparcie dla trzech projektów farm wiatrowych: Mermaid (o mocy 235 megawatów), Seastar (252 megawatów) i Northwester2 (219 megawatów) na belgijskich wodach terytorialnych Morza Północnego.

W grudniu 2016 r. Komisja zatwierdziła na mocy przepisów UE belgijski program energii odnawialnej produkowanej na morzu, w ramach którego operatorzy otrzymują certyfikaty za energię wytwarzaną z odnawialnych źródeł. Mogą oni następnie sprzedać te certyfikaty operatorowi systemu przesyłowego po cenie wyższej niż cena za energię elektryczną sprzedawaną na rynku. Wsparcie dla projektów farm wiatrowych Mermaid, Seastar i Northwester2 jest przyznawane w ramach tego programu.

Komisja stwierdziła, że projekty zwiększą udział energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w Belgii i zmniejszą zanieczyszczenie środowiska, jednocześnie bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Pomogą one Belgii osiągnąć cel, zgodnie z którym 13 proc. zapotrzebowania kraju na energię ma być pokrywane ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Ponadto Komisja stwierdziła, że pomoc na te trzy projekty jest konieczna, ponieważ bez wsparcia publicznego nie byłyby opłacalne finansowo.

Polska Agencja Prasowa