Ministerstwo finansów Białorusi przygotowało plan spłaty zadłużenia wobec Gazpromu

22 września 2020, 09:30 Alert

Białoruski dług w wysokości 330 mln dolarów zostanie spłacony z pożyczki z Euroazjatyckiego Funduszu Stabilizacji i Rozwoju w wysokości 500 mld dolarów. Kredyt jest częścią większego rosyjskiego pakietu kredytowego opiewającego na 1,5 mld dolarów.

Białoruś spłaci dług z pożyczki

– Planuje się, że po wpłynięciu środków z EFZR na konto ministerstwa finansów, środki w pierwszej kolejności zostaną przekazane regionalnym spółkom gazowniczym proporcjonalnie do wielkości ich zadłużenia. Potem spółki dostarczające gaz przekażą środki do spółki zależnej Gazpromu, Gazprom Transgaz Białoruś, która dokona ostatecznego rozliczenia z dostawcą rosyjskim – poinformowała Irina Komar, sekretarz prasowy ministerstwa finansów.

Kryzys zadłużenia pojawił się pod koniec maja. Początkowo dług miał wynosić nieco ponad 100 mln dolarów. Z każdym miesiącem kwota jednak wzrastała do poziomu obecnych prawie 330 mln dolarów. Białorusini na początku zaprzeczali jakiemukolwiek długowi, później twierdzili, że problem wynika z pogorszenia jakości gazu rosyjskiego jeśli chodzi o jego kaloryczności.

Interfax/Mariusz Marszałkowski

Dlaczego Białoruś nie skorzysta z arbitrażu przeciwko Gazpromowi?