Boroń: Jest szansa na większe przewozy

1 lipca 2013, 06:00 Infrastruktura

Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo SA

Wielkość kolejowych przewozów towarowych na całym polskim rynku zmalała wobec ub.r. Czy ten trend utrzyma się do końca roku? Kiedy nastąpi ewentualne odbicie w górę? O wielkości przewozów na rynkach Europy decydują jakość infrastruktury, wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność przewoźników wobec transportu kołowego. Infrastruktura w Polsce jest modernizowana, więc w przyszłości prędkość handlowa pociągów prawdopodobnie wzrośnie. Wzrost gospodarczy – trzeba mieć nadzieję ze będzie, ale czy będzie i jakiej wielkości zobaczymy po danych GUS. W odniesieniu do perspektyw rozwoju obu segmentów transportu: kołowego i kolejowego – są towary, o które kolej i ciężarówki bardzo rywalizują (kontenery). Wierzymy, ze jest szansa na przewozy większej ilości kontenerów na polskim rynku, zależnie od jakości infrastruktury i wzrostu gospodarczego. Bo konkurencja na rynku przewozów kolejowych jest, i to bardzo dobrze – każdy podmiot musi dzięki niej być lepszy niż wcześniej. To dobrze.