Boroń: Jest szansa na większe przewozy

1 lipca 2013, 06:00 Infrastruktura
Łukasz Boroń

Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo SA

Wielkość kolejowych przewozów towarowych na całym polskim rynku zmalała wobec ub.r. Czy ten trend utrzyma się do końca roku? Kiedy nastąpi ewentualne odbicie w górę? O wielkości przewozów na rynkach Europy decydują jakość infrastruktury, wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność przewoźników wobec transportu kołowego. Infrastruktura w Polsce jest modernizowana, więc w przyszłości prędkość handlowa pociągów prawdopodobnie wzrośnie. Wzrost gospodarczy – trzeba mieć nadzieję ze będzie, ale czy będzie i jakiej wielkości zobaczymy po danych GUS. W odniesieniu do perspektyw rozwoju obu segmentów transportu: kołowego i kolejowego – są towary, o które kolej i ciężarówki bardzo rywalizują (kontenery). Wierzymy, ze jest szansa na przewozy większej ilości kontenerów na polskim rynku, zależnie od jakości infrastruktury i wzrostu gospodarczego. Bo konkurencja na rynku przewozów kolejowych jest, i to bardzo dobrze – każdy podmiot musi dzięki niej być lepszy niż wcześniej. To dobrze.