Boroń: Po debiucie PKP Cargo podniesie standardy

9 października 2013, 09:10 Infrastruktura

– Środki ze sprzedaży akcji PKP Cargo nie wpłyną do spółki, a zostaną przekazane właściciela, czyli PKP SA. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, że nasze zadłużenie jest bliskie zeru, a jednocześnie generujemy zyski. Poprzez wejście na parkiet nasza firma podniesie standardy korporacyjne – mówi naszemu portalowi Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo SA.

– To na pewno pomoże lepiej zarządzać tą spółką. Podejmować przez nią bardziej racjonalne decyzje. Nasza firma podniesie standardy raportowania, będzie bardziej transparentna. Proszę pamiętać, że istnieje możliwość że nasze akcje obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Spodziewamy się, że nastąpi w związku z tym większa przejrzystość funkcjonowania PKP Cargo dla rynku. To pozwoli klarownie patrzeć na naszą strategię rozwoju. Zwłaszcza rynkowi obserwować z zewnątrz decyzje menedżerskie podejmowane przez kierownictwo PKP Cargo – dodaje Boroń.

W jego opinii objęcie akcji przez inwestorów instytucjonalnych – szczególnie wywodzących się z instytucji finansowych – spowoduje inne spojrzenie na funkcjonowanie PKP Cargo. – Dla nich istotne są nie tylko udziały firmy w rynku, ale – przede wszystkim – osiągany przez nią zysk. Patrzą na potencjalne dywidendy. Będziemy musieli wobec tego bardziej efektywnie zarządzać majątkiem firmy, przywiązywać bardziej uwagę do efektywności w zarządzaniu. Zwiększy się nacisk na kontrolę capeksu (wydatków inwestycyjnych), kontrolę ponoszonych kosztów, tak by osiągnąć jak najwyższy zysk – kontynuuje prezes.

– Gdyby pojawiła się potrzeba na dodatkowe finansowanie PKP Cargo będziemy mogli w przyszłości dokonać emisji akcji. Jest to jednak potencjalne rozwiązanie, które potencjalnie może być realizowane w przyszłości– kończy Boroń.