Brytyjczycy analizują plan budowy elektrowni jądrowej Wylfa Newydd

4 lipca 2018, 12:45 Alert

Inspektorat planowania Wielkiej Brytanii (UK Planing Inspectorate) oficjalnie przyjął do analizy plan budowy elektrowni jądrowej Wylfa Newydd na wyspie Anglesey w Płn. Walii, złożony przez Horizon Nuclear Power na początku czerwca.

W kwietniu 2017 r. Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd wystąpił do brytyjskiego dozoru jądrowego Office for Nuclear Regulation (ONR) o wydanie zezwolenia (licencji) na budowę dwóch bloków jądrowych w elektrowni Wylfa, natomiast 1 czerwca 2018 r. wystąpił do inspektoratu planowania o pozwolenie na budowę (Development Consent Order – DCO).

Przedstawiona dokumentacja zawiera 41.000 stron i inspektorat miał 28 dni na jej wstępną ocenę, po czym mógł ją odrzucić, przyjąć lub zwrócić do uzupełnienia o inne niezbędne dane. Po zaakceptowaniu przedstawionego planu budowy rozpoczęta zostanie formalna ocena projektu, która trwać będzie 17-18 miesięcy.

Horizon Nuclear Power został utworzony w 2009 roku jako wspólne przedsięwzięcie brytyjskiego E.ON UK i niemieckiego RWE.npower. W 2012 roku z projektu wycofała się strona niemiecka i dalsze jego istnienie stanęło pod znakiem zapytania. Z propozycją odkupienia udziału niemieckiegowystąpiło szereg firm w tym m.in. Rosatom. Ostatecznie projekt Horizon przejął japoński koncern Hitachi Ltd., który w grudniu 2013 r. ogłosił, że w dwóch elektrowniach w Wylfa i Oldbury zamierza uruchomić cztery bloki jądrowe z reaktorami typu ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) konstrukcji GE-Hitachi, każdy o mocy 1380 MWe.

Horizon wystąpił również do agencji ochrony środowiska Natural Resources Wales o niezbędne zgody na emisję gazów oraz wykorzystanie i zrzut wody: Marine Licence, Operations Combustion permit, Operations Water Discharge permit i Construction Water Discharge permit.

Nuclear Street , CIRE.PL