font_preload
PL / EN
Alert 21 sierpnia, 2018 godz. 13:00   
KOMENTUJE: Agata Rzędowska

Brytyjczycy chcą paneli słonecznych

energa_farma_fotowoltaiczna_w_gdansku

Ponad połowa Brytyjczyków zainstalowałaby na dachach panele słoneczne i wyposażyła domy w magazyny energii w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Jedynym warunkiem jest większe wsparcie ze strony państwa w zakupie instalacji.

Klastry coraz bardziej popularne

62 procent badanych Brytyjczyków zadeklarowało, że chciałoby zainstalować panele na dachach, a 60 procent, że jest zainteresowana zakupem magazynów energii. Aż 71 procent ankietowanych chciałaby przyłączyć się do lokalnego systemu elektroenergetycznego czyli klastra, w którym wytwarzana jest energia ze słońca i wiatru.

Władze działają inaczej

Jak można przeczytać w The Guardian takie podejście mieszkańców jest sprzeczne z podejściem do energetyki władz centralnych. Autorzy artykułu zarzucają władzom, że te są zainteresowane rozwijaniem energetyki jądrowej i budową dużych farm wiatrowych morskich. Powinny one wykorzystać wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami przeciętnych obywateli.

Brać odpowiedzialność za klimat i magazynować energię

Badanie zlecone przez ClientEarth pokazuje, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii chcą wiedzieć więcej na temat źródeł pozyskiwania energii. Chcą także częściowo wziąć odpowiedzialność za wytwarzanie energii. Wyraźnie też widać na Wyspach zainteresowanie zakupem systemów pozwalających magazynować wytwarzaną energię.

Czysta energia dla klimatu

Wielka Brytania walczy aktywnie z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu. Debata na temat źródeł konsumowanej na potrzeby rozwijającego się rynku pojazdów elektrycznych energii przyczyniła się także do pogłębiania wiedzy i refleksji nad źródłami pochodzenia energii. Dodatkowo mieszkańcy Wielkiej Brytanii coraz częściej odczuwają skutki zmian klimatu i chcą im przeciwdziałać.

The Guardian/Agata Rzędowska