Buczek: Żądania rosyjskiej służby celnej to skandal

22 sierpnia 2013, 09:24 Drogi
Jan Buczek

Jako skandal w transporcie drogowym prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, określa w komentarzu na łamach czwartkowego „Pulsu Biznesu” deklarację Federalnej Służby Celnej Rosji, że będzie wymagała wykupu przez przewoźników wykupu dodatkowych gwarancji finansowych, niezależnych od karnetów TIR.

– Dziś z karnetu TIR może korzystać każdy przewoźnik, którego administracja celna dopuściła do systemu TIR. Dzięki temu sam jest gwarantem prawidłowości wykonania wszelkich procedur celnych i w chwili negocjowania wysokości cen frachtu, zna wszystkie składniki kosztów przewozu. Teraz Federalna Służba Celna Rosji chce zmusić przewoźników do zapłaty jakiś nieokreślonych dodatkowych kwot, a także do udostępniania wszelkich handlowych – a więc poufnych – informacji – pisze Buczek.

Prezes ZMPD podkreśla, że strona rosyjska nie wysłała żadnych oficjalnych not, a jedynie zamieściła komunikat o planowanych działaniach na stronie internetowej, i to zaledwie na miesiąc przed planowanym ich wdrożeniem.

– Nie zgadzamy się na to, żeby nam – przewoźnikom, odebrano podstawowy instrument rynkowej niezależności, jakim jest najtańszy, powszechnie dostępny i doskonale funkcjonujący system TIR – pisze Jan Buczek. – Oczekujemy, że rosyjska służba celna ostatecznie zaniecha realizacji swoich planów.