Budimex wybuduje łącznicę kolejową w Krakowie

17 września 2015, 13:30 Infrastruktura
300x200_Kolej_800x600

16 września 2015 roku konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z PKP PLK SA umowę na budowę łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Umowa ma wartość 209,7 mln zł netto.

Łącznica będzie się składać z dwóch torów o łącznej długości 2,6 km (tor nr 1 – 1,2 km i tor nr 2 – 1,4 km). Kontrakt przewiduje kompleksowe wykonanie robót, czyli budowę nasypów, podtorza i nawierzchni kolejowej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • przebudowę układu torowego linii kolejowych nr 91, nr 94, nr 603 oraz budowę nowej linii nr 624 poprowadzonej na estakadach kolejowych pomiędzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki.
  • przebudowę: przystanków osobowych (Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki), dróg, odwodnienia układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych i sieci gazowych.

W ramach zadania konsorcjum wykona 2 wiadukty, 3 estakady, 2 kładki peronowe i 2 przejścia nad torami.
Umowa zakłada wykonanie całości prac w 24 miesiące.

W efekcie Kraków Główny zyska bezpośrednie połączenie kolejowe z Zakopanem, Skawiną i Oświęcimiem. Budowana łącznica umożliwi również bezpośrednie połączenie między stacjami Kraków Główny Osobowy a Kraków Bonarka. Brak tego połączenia wymagał postoju i zmiany czoła pociągu na stacji pośredniej Kraków Płaszów.

Inwestycja w liczbach:

  • długość przebudowywanego torowiska kolejowego – 8,8 km pojedynczego toru;
  • zabudowa 6 rozjazdów kolejowych;
  • długość przebudowy sieci trakcyjnej – 6,5 km;
  • łączna ilość stali zbrojeniowej do zabudowy – 3,1 tys. ton;
  • łączna ilość stali konstrukcyjnej do zabudowy – 6,7 tys. ton;
  • łączna ilość betonu do zabudowy – 25,5 tys. ton.

Łącznica kolejowa w Krakowie to jedna z wielu realizacji Budimeksu w tym segmencie. We wrześniu bieżącego roku została oddana do użytku Pomorska Kolej Metropolitalna – linia kolejowa łącząca Trójmiasto z lotniskiem w Gdańsku – Rębiechowie. W październiku tego roku zostanie oddany do użytku nowy dworzec kolejowy w Bydgoszczy. Wcześniejsze realizacje spółki w budownictwie kolejowym to m.in. modernizacja linii kolejowej na terenie LCS Iława, rewitalizacja zabytkowych budynków dworcowych we Wrocławiu i w Przemyślu, modernizacja stacji Gdynia Główna Osobowa, budowa trasy tramwajowej  w Toruniu i modernizacja linii tramwajowej w Krakowie.

Spółka jest zainteresowana realizacją kolejnych inwestycji w tym segmencie.

– Zatrudniamy fachowców, mamy doświadczenie. Chcemy rozwijać działalność w tym segmencie budownictwa i weźmiemy udział w kolejnych przetargach PKP PLK – powiedział Artur Popko, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego w Budimeksie.

Źródło: Budimex