Budowa gazociągu Szczytno-Kętrzyn dobiega końca

6 listopada 2015, 17:25 Energetyka

Polska Spółka Gazownictwa kończy realizację jednego z kluczowych dla rozwoju infrastruktury gazowej Warmii i Mazur projektu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych obejmującego budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k. Kętrzyna.   

Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k/Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin to warta niemal 68 mln zł inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalety inwestycji

Jak podkreślił Dyrektor Zakładu w Olsztynie Jarosław Kosin Inwestycja umożliwia nie tylko poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców terenów pozostających w obszarze oddziaływania projektu, ale także przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną obszaru objętego projektem.

Dzięki rozbudowie dystrybucyjnej sieci gazowej na bieżąco realizowane są przyłączenia nowych odbiorców do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, giżyckim i węgorzewskim. Realizacja inwestycji wpłynie nie tylko na wzrost możliwości przyłączania nowych odbiorców do sieci gazowej, ale umożliwi też zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu ziemnego.

Zakończenie w grudniu

W ramach projektu wybudowano gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ponad 70 km, zmodernizowano stację gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w Muławkach k. Kętrzyna oraz wybudowano stację gazową redukcyjno-pomiarową w/c w Mikołajkach. Zakończono też budowę gazociągu średniego ciśnienia o długości 8,1 km dla potrzeb gazyfikacji miejscowości Barciany oraz gazociągu o długości 13 km związanego z gazyfikacją miejscowości Sątopy i Sątopy -Samulewo. Aktualnie dobiega końca budowa ostatniego etapu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300. Ostateczne zakończenie robót budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r.

Bezpośrednie rezultaty projektu oraz pozytywny wpływ inwestycji na region i społeczności lokalne omówiono 5 listopada br. w Olsztynie podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, instytucji nauki oraz biznesu. Konferencja stała się również miejscem spotkania i platformą  wymiany informacji pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami instytucji biznesu i nauki w regionie. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski w sektorze gazu ziemnego, możliwości wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle spożywczym czy instrumentów finansowych projektów energetycznych w Perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020. Tematem przewodnim konferencji były strategiczne inwestycje gazowe na rzecz energetycznego i gospodarczego rozwoju Warmii i Mazur.

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa