Bułgarzy pozywają Gazprom za przerwy w dostawach gazu

13 kwietnia 2016, 13:45 Alert

(Novinite.com/Interfax/RIA Novosti/Piotr Stępiński)

fot. Gaz-System

Jak informuje portal Novinite, największy bułgarski, prywatny dostawca gazu, spółka Overgas pozwała Gazprom z powodu wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Według Bułgarów Gazprom od 1 stycznia br., wstrzymał dostawy surowca pomimo podpisanego między stronami długoterminowego kontraktu, który obowiązuje do 2019 roku. Obecnie Overgas jest zmuszony do kupowania paliwa od państwowej spółki Bulgargaz. Rosjanie twierdzą zaś, że kontrakt wygasł wraz z końcem ubiegłego roku.  

Zgodnie z zapisami umowy, Overgas sprowadzał do Bułgarii 2,6 mld m3 rosyjskiego gazu rocznie.Pod koniec 2012 roku Gazprom podpisał 10-letni kontrakt z Bulgargazem co pozwoliło dostarczyć bezpośrednio bułgarskim odbiorcom 2,9 mld m3 gazu.Od tego momentu dostawy surowca przez spółkę Overgas były minimalne. Co ciekawe przed świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku w bułgarskich mediach pojawiły się informacje o tym, że Gazprom zamierza sprzedać swoje udziały w tej spółce, które na chwile obecną wynoszą 50 procent.

Jak informował 2 stycznia portal Novinite.com po wspomnianym spotkaniu dostawy gazu ziemnego dla odbiorców w Bułgarii odbywają się zgodnie z planem. Według danych Komisji ds. Regulacji Energetyki i Wody (DKEVR), klienci Ovegasu stanowią ok. 4 procent wszystkich odbiorców gazu ziemnego (71 237 abonentów) w Bułgarii. Spółka potrzebuje dziennie ok. 1,5 mln m3 gazu, podczas gdy dziennie Bułgaria zużywa od 11 do 13 mln m3.

31 grudnia 2015 roku w swoim oświadczeniu prasowym Overgas poinformował, że nie otrzymała od Gazpromu Export oficjalnego pisma w sprawie wstrzymania z dniem 1 stycznia 2016 r. dostaw rosyjskiego gazu dla odbiorców z sektora gospodarstw domowych.

Na reakcje spółki, szybko zareagowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Nie ma żadnych zagrożeń związanych z dostawami rosyjskiego gazu do Bułgarii. Chcę poinformować, że gaz ziemny z Federacji Rosyjskiej jest dostarczany do Bułgarii na podstawie kontraktu pomiędzy Gazprom Eksport a spółką Bulgargaz. Rocznie zakontraktowany wolumen w pełni pokrywa zapotrzebowanie bułgarskiego rynku rosyjskim surowcem co wyklucza istnienie jakichkolwiek zagrożeń dla bułgarskich odbiorców – poinformowała oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ Marija Zaharowa. W jej opinii termin obowiązywania umowy minął 31 grudnia 2015. Bułgarska spółka twierdzi zaś, że jest on ważny jeszcze 3 lata.

– Jednocześnie informujemy, że w lutym 2016 roku Overgas Inc. zainicjowało przeciwko Gazprom Eksport postępowanie przez Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie w związkiem ze wstrzymaniem obowiązywania wspomnianego kontraktu. Sprawa będzie rozpatrywana w oparciu o tryb pracy Trybunału – powiedziała przedstawicielka rosyjskiego MSZ.