CBA udaremniło korupcję w Zakładach Azotowych w Puławach

12 lipca 2016, 07:15 Alert

(Centralne Biuro Antykorupcyjne)

 Biznesmeni chcieli skorumpować jednego z kierowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali ich tuż po wręczeniu łapówki. Sprawa dotyczyła kontraktu na ponad 8 mln zł.

Ustalenia funkcjonariuszy z lubelskiej delegatury CBA wskazywały na próbę skorumpowania osoby odpowiedzialnej za BHP w zakładach chemicznych. Sprawa dotyczyła kontraktu na ponad 8 mln zł na serwisowanie specjalistycznej, multiochronnej odzieży dla pracowników przedsiębiorstwa. Zakłady azotowe rozważały decyzję niekontynuowaniu, podpisanej jeszcze w 2013 r., umowy z zewnętrzną firmą.

W grę wchodził kolejny wielomilionowy kontrakt na 4 lata, który zgodnie z zapisami mógł być przedłużony automatycznie, bez nowego przetargu. Zarząd spółki zewnętrznej, zarabiającej na tej umowie, podjął próbę przekupienia osoby odpowiedzialnej za to w Zakładach Azotowych „Puławy”.

Sprawa nie uszła uwadze CBA. Tuż po wręczeniu 8 tys. zł w gotówce, na parkingu przed jednym z hoteli, lubelscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezesa i członka zarządu spółki – kontraktora zakładów „Puławy”. Zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcji gospodarczej i wręczenia łapówki.

Na podstawie materiałów zebranych przez Delegaturę CBA w Lublinie, Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo. W zabezpieczaniu dowodów w sprawie funkcjonariusze Biura współpracowali z przedstawicielami Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.