Cena na polskiej aukcji uprawnień do emisji CO2 blisko rekordu

1 sierpnia 2018, 12:15 Alert
Komin, przemysł, emisje

W środę giełda EXX przeprowadziła kolejną aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla w imieniu Polski. Była to pierwsza w tym roku aukcja, podczas której zaoferowano połowę dotychczas sprzedawanego przez nasz kraj wolumenu jednostek EUA. Spowodowało, że popyt ponad sześciokrotnie przekroczył liczbę uprawnień przeznaczonych do sprzedaży.

Cena rozliczeniowa środowej aukcji wyniosła 17,38, podczas gdy na wczorajszej europejskiej aukcji za uprawnienia płacono 16,87 euro. Najwyższą dotychczas cenę uprawnień na aukcjach odnotowano w ubiegłym tygodniu we wtorek, kiedy to jednostkę EUA płacono 17,45 euro, dzień później na aukcji brytyjskiej cena spadła, ale dalej kształtowała się dużo powyżej poziomu 17 euro, bo wyniosła 17,23 euro. Od piątku do wtorku ceny aukcjach systematycznie spadały z 16,99 do 16,87 euro.

Natomiast na rynku wtórnym od 20 lipca ceny utrzymują się na poziomie powyżej 17 euro i w ubiegłym tygodniu we wtorek osiągnęły nie notowanych w obecnym okresie rozliczeniowym (2013-2020) poziom 17,36 euro (ICE – EUA Phase 3 Daily Futures). Na rynku terminowym EEX na najbardziej płynnym kontrakcie na grudzień 2018 r. ceny od 20 lipca utrzymują się również na poziomie powyżej 17 euro, a najwyższy poziom zanotowano w poniedziałek 23 lipca i we wtorek 31 lipca kiedy to kurs rozliczeniowy wyniósł 17,40 euro.

– Na ceny uprawnień do emisji w najbliższym czasie wpływ będą miały ograniczone wolumeny aukcyjne, okres urlopowy w Europie oraz panujące na całym Starym Kontynencie wysokie temperatury, które mogą skutkować problemami z zaopatrzeniem w energię elektryczną – komentuje Tomasz Bujacz z firmy Vertis. Według niego ceny w najbliższym okresie mogą poruszać się w trendzie bocznym, ale nie jest też wykluczony kierunek wzrostowy. W ocenie analityka prognozy cenowe na najbliższe tygodnie zamykają się w przedziale 16,50-18,00 euro za EAU. Przywołuje on też ostatnią prognozę cen uprawnień do emisji CO2 opublikowaną przez Thomson Reuters, która zakłada na czwarty kwartał cenę maksymalną na poziomie 18,50 euro.

W środowej aukcji zorganizowanej przez EEX w imieniu Polski wzięło udział 26 podmiotów, spośród których 16 zrealizowało swoją transakcję. Popyt na uprawnienia był ponad 6,5 krotnie (6,56) wyższy niż zaoferowane 1,7735 mln jednostek EUA. Warto zwrócić uwagę, że dzisiejszy współczynnik pokrycia był bliski rekordowego poziomu z marca 2014 r. kiedy to wyniósł 6,80. Przychody z dzisiejszej aukcji wyniosły 30,823 mln zł. Była to już 15 aukcja przeprowadzona w imieniu Polski na EXX w tym roku. Kolejna jest zaplanowana na 29 sierpnia, podczas tej aukcji na sprzedaż ma być wystawionych też 1,7735 mln jednostek EUA.

CIRE.pl