Emilewicz: Do końca roku pakiet osłonowy dla przemysłów energochłonnych

5 października 2018, 15:45 Energetyka

Do końca tego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce zakończyć prace nad pakietem rozwiązań adresowanych do przemysłów energochłonnych, będących największymi w Polsce konsumentami energii elektrycznej – poinformowała szefowa resortu Jadwiga Emilewicz.

Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, fot. Ministerstwo Energii
Wiceminister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, fot. Ministerstwo Energii

„Dla tych, którzy konsumują największą pulę energii, przygotowujemy szereg działań osłonowych, zarówno w opłacie przejściowej jak i jakościowej, a także system rekompensat” – powiedziała PAP minister, która w piątek odwiedziła stację ładowania autobusów elektrycznych w Jaworznie (Śląskie).

Emilewicz wyraziła przekonanie, że pakiet, który obejmie 51 podmiotów o dużym zużyciu energii elektrycznej (m.in. huty i inne duże zakłady przemysłowe), będzie gotowy do końca roku. Potwierdziła, że w pakiecie powinny znaleźć się także ulgi, które odciążą przemysł energochłonny w zakresie zobowiązań wynikających z przyjętej w tym roku ustawy o rynku mocy.

Jak powiedziała minister, pakiet ulg dla przemysłów energochłonnych to drugie – obok projektowanego wprowadzenia obowiązku sprzedaży na rynku hurtowym 100 proc. energii elektrycznej przez giełdę – działanie legislacyjne, służące zapobieżeniu znaczącym wzrostom cen energii elektrycznej.

„Mamy nadzieję, że tak oprzyrządowani będziemy w stanie dostarczać energię po konkurencyjnych cenach” – powiedziała Emilewicz, przypominając, iż na rosnące w ostatnim czasie ceny prądu wpływają także wzrastające ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla; od początku roku wzrosły one nawet pięciokrotnie, z ok. 5 euro za tonę do maksymalnie ponad 25 euro.

Minister poinformowała, że projekt ustawy wprowadzającej 100-procentowe tzw. obligo giełdowe na sprzedaż energii został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. „Zapewne w najbliższych tygodniach proces legislacyjny zostanie zakończony” – oceniła minister. Wyraziła przekonanie, że wprowadzenie 100-procentowego obliga giełdowego „będzie miało istotny skutek cenowy jeżeli chodzi o energię elektryczną”.

O wprowadzenie ulg dla przemysłu energochłonnego od wielu miesięcy zabiega m.in. środowisko hutnicze, ale także np. przemysł cementowy, papierniczy, chemiczny i wydobywczy. Właśnie w tych branżach największy jest udział energii w kosztach produkcji. W hutnictwie, zużywającym rocznie ok. 6 terawatogodzin energii, jest to nawet 40 proc. kosztów.

Wśród postulatów przemysłu energochłonnego jest m.in. objęcie podmiotów energochłonnych systemem ulg w zakresie opłaty jakościowej, opłaty przejściowej (alternatywnie obniżenie stawki tej opłaty) oraz wprowadzenie – wzorem innych uprzemysłowionych krajów UE – rekompensat kosztów pośrednich CO2, a w przypadku decyzji o przedłużeniu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji poza 2018 r. – wdrożenia ulgi w kosztach wsparcia kogeneracji – analogicznie jak w przypadku odnawialnych źródeł energii.

Środowisko hutnicze zabiega także o ulgi we wprowadzonej tegoroczną ustawą o rynku mocy tzw. opłacie mocowej. Hutnicy wyliczyli, że opłata ta od końca 2020 r. oznaczałaby dodatkowy koszt kilkudziesięciu zł do każdej megawatogodziny nabywanej energii elektrycznej, co w skali całego sektora dałoby ok. 300 mln zł rocznie. W ustawie przewidziana jest ulga dla podmiotów energochłonnych, na razie jednak takich ulg nie wprowadzono – możliwość ich zastosowania w przyszłości zależy od odrębnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrzny, na wniosek polskiego rządu.

Polska Agencja Prasowa

Prezes URE kontra Energa. Czemu drożeje energia? (RELACJA)