Chałupka: Nowe przepisy łupkowe wciąż budzą zastrzeżenia

23 października 2014, 08:42 Energetyka

We wprowadzeniu do panelu „Nowe prawo geologiczne w praktyce” na Konferencji „Polski Gaz Ziemny 2020 – Doświadczenia, Bariery, Szanse:, Członek Zarządu OPPPW i Dyrektor Zarządzający w San Leon Energy Paweł Chałupka krytycznie ocenił stan otoczenia prawnego powstającej w Polsce nowej branży niekonwencjonalnych węglowodorów.

Przedstawiciel San Leon Energy przyznał, że „branża z zadowoleniem przyjęła kilka zasadniczych rozwiązań ujętych w ostatecznej treści nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze”, w tym zwłaszcza rezygnację z koncepcji powołania NOKE oraz wprowadzenie koncesji łącznej na poszukiwania i wydobycie. Ocenił jednak, że nowe przepisy wciąż nie rozwiązują wielu ważnych dla inwestorów kwestii, a nawet wprowadzają rozwiązania bardziej wątpliwe niż poprzednie.

Za takie uznał surowe kryteria dopuszczania firm do ubiegania się o koncesje i możliwość niejednoznacznej interpretacji przepisów odnoszących się do stosowania prawa ochrony środowiska przy urządzaniu placów wiertniczych.

– Przy obecnym stanie prawnym, place wiertnicze ponad 1 ha wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co bardzo wydłuża czas przygotowania inwestycji. A ten czas w Polsce i tak w br. wynosi średnio 7 miesięcy – podkreślił Chałupka i przekonywał, że inwestorzy oczekują uproszczenia, skrócenia i ujednolicenia procedur administracyjnych. Generalnie zaś konieczne są zmiany polegające na przyjaznym podejściu państwa do biznesu na co dzień. „Nawet najlepsze prawo nie będzie zachętą dla inwestorów, jeśli nie będzie stanowione oraz egzekwowane tak, aby było użyteczne w praktyce”.

Jednym z wniosków dyrektora San Leon Energy, jest ten dotyczący konieczności opracowania „przeglądu uchwalonych przepisów pod kątem stosowania ich w praktyce”.