Chińczycy dominują w brytyjskim sektorze naftowym

24 sierpnia 2016, 13:00 Alert

Zaangażowanie chińskiego koncernu naftowego CNOOC na Morzu Północnym może być częścią ogólnej strategii Chin w zwiększeniu roli chińskich firm w Europie. Chińczycy są obecni w brytyjskim sektorze naftowym, a chcą także partycupować przy projekcie Hinkley Point.

Rosnące wpływy Chin w Wielkiej Brytanii budzą obawy, szczególnie w sektorze energii. Państwowe przedsiębiorstwo China National Offshore Corporation (CNOOC) stało się największym operatorem złóż naftowych na Morzu Północnym. Nexen, jedna ze spółek zależnych CNOOC prowadzi odwierty na dwóch największych tamtejszych polach naftowych z dziennym wydobyciem 200.000 baryłek. Stanowi to więcej niż 10 proc. całego wydobycia. Ulgi podatkowe chińskiej firmy mają wynosić 2 mld funtów.

Platforma wydobywcza na Morzu Północnym

To nie koniec, istotna jest skala zaangażowania Chin w realizację kontrowersyjnego projektu elektrowni jądrowej Hinkley Point. Theresa May, kiedy została premierem Wielkiej Brytanii, bliżej przyglądała się tym kluczowym problemom brytyjskiej energetyki. Poprzednik May, premier David Cameron i George Osborne (kanclerz skarbu) zabiegali o chińskie inwestycje od 2010 r. Ale już 10 lat temu rząd brytyjski zablokował dążenia korporacji CNOOC, która przejęła amerykańską firmę naftową, aby partycypować przy eksploatacji złóż na Morzu Północnym. Natomiast nie było obaw, gdy korporacja w 2012 r. przejęła kanadyjską spółkę Nexen, posiadającą duże udziały w złożach ropy na Morzu Północnym.

Fot. Daily Mail

Dwa z największe złoża ropy naftowej na Morzu Północnym kontrolowane przez chiński koncern. Źródło: Daily Mail

Według The Times, z rocznego sprawozdania za 2015 r. wynika, że ulgi podatkowe uzyskane w Wielkiej Brytanii przez CNOOC są główną przyczyną zmniejszenia o 2,5 mld funtów wpływów podatkowych z wydobycia ropy w porównaniu z tymi wpływami za rok 2014. Do tego doszło odroczenie Chińczykom należności podatkowych w kwocie 361 mln funtów. Kanclerz Osborn przeprowadził ustawę podatkową wprowadzającą ulgi dla wydobycia ropy wynoszące od 50 do 40 procent. Lącznie poprzedni rząd Wielkiej Brytanii zmniejszył stawki podatku dochodowego za działalność wydobywczą (ropa i gaz) na Morzu Północnym o 50 do 62 proc. Dodatkowo niższe ceny ropy pomogły CNOOC obniżyć wydatki na podatek dochodowy o 18,2 proc.
Chiny oprócz wejścia na złoża węglowodorów zlokalizowanych na Morzu Północnym dążą do odegrania kluczowej roli w budowaniu w Wielkie Brytanii nowej elektrowni jądrowej.

Jeffrey Henderson, profesor ekonomii w Bristol University, zauważa, że eksploatacja pól naftowych na Morzu Północnym musi być prowadzona na coraz większych głębokościach i w związku z tym jest coraz kosztowniejsza. Z tego względu wydawało by się, że zagraniczna korporacja naftowa inwestycje pieniądze w tym regionie bez żadnej dla siebie korzyści. Henderson sugeruje, że zaangażowanie CNOOC na Morzu Północnym może być ze strony Chin, próbą zwiększenia oddziaływania tej korporacji. I dodał, że „może to być częścią ogólnej strategii zwiększenia wiarygodności i legitymizacji chińskich firm inwestujących w Europie” . Do tego dochodzi znaczący udział Chin jako inwestora w realizacji projektu elektrowni jądrowej Hinkley Point.

Daily Mail/Teresa Wójcik