Cięcie pierwszych blach dla okrętu podwodnego Saab Kockums A26

15 września 2015, 14:47 Bezpieczeństwo

Saab, spółka prowadząca działalność w obszarze obronności i bezpieczeństwa, rozpoczęła program budowy okrętu A26, najbardziej zaawansowanego okrętu podwodnego na świecie. Cięcie pierwszych blach dla jednostki nastąpiło 4 września bieżącego roku.

„Za nami etap projektowania, teraz rozpoczynamy budowę okrętu podwodnego A26, podpory przyszłego szwedzkiego systemu obrony morskiej. Jednostka wyznacza nowe standardy, stanowi krok naprzód dla szwedzkiej tradycji modułowej konstrukcji okrętów, a wykorzystana przy nim technologia pozwala na maksymalizację zdolności operacyjnych przy ograniczonych kosztach utrzymania. Rozpoczęcie prac daje jasny sygnał dla potencjalnych klientów na całym świecie: Saab jest gotowy do uruchomienia dostaw również dla nich,” powiedział Gunnar Wieslander, szef obszaru biznesowego Saab Kockums.

„Okręt A26 powstał w oparciu o szwedzkie doświadczenie w projektowaniu okrętów podwodnych, spełniających przyszłe wyzwania w prowadzeniu działań na wodach Morza Bałtyckiego oraz na innych akwenach. Mocno stawiamy na współpracę z polskim przemysłem. W tym celu dążymy do wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia w programie pozyskania nowych okrętów podwodnych o kryptonimie Orka. Polskie stocznie posiadają kompetencje wymagane w tym postępowaniu i, co istotne, potrzebne do serwisowania i obsługi tych okrętów po realizacji tego zamówienia,” zauważył Jason Howard, dyrektor Saab w Polsce.