Crédit Agricole przestanie inwestować w węgiel do 2030 roku

7 czerwca 2019, 14:30 Alert

Francuski bank zapowiedział, że do 2030 r. przestanie inwestować w produkcję węgla energetycznego w krajach UE i OECD, ponieważ zobowiązał się do dostosowania swoich działań do założeń porozumienia paryskiego w nowym, opublikowanym w czwartek strategicznym planie rozwoju.

fot. Węglokoks

Największa na świecie spółdzielcza instytucja finansowa, składająca się z prawie 40 banków lokalnych i regionalnych oraz centralnego instytutu Crédit Agricole, oświadczyła, że ​​zobowiązała wszystkie swoje podmioty do wypracowania wspólnej strategii klimatycznej, zgodnej z porozumieniem paryskim, która ma zostać opublikowana w 2020 roku.

Crédit Agricole oświadczył, że ma ona uzyskać certyfikat niezależnego organu i zostać oparta na zaleceniach grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych, związanych z klimatem (TCFD), ponieważ jej celem jest „intensyfikacja działań na rzecz wypełnienia zobowiązań w zakresie finansowania transformacji energetycznej”.

Bank, który zarządza aktywami o wartości 1,8 euro, w pełni zrezygnuje z węgla w swoim portfelu inwestycji do 2030 roku, we wszystkich krajach UE i OECD, a do 2040 r. także w Chinach. Do 2050 roku strategia ta ma dotyczyć wszystkich krajów na świecie.

Ponadto zobowiązał się on do nienawiązywania nowych relacji biznesowych z firmami, które generują ponad 25 procent przychodów z produkcji węgla energetycznego, z wyjątkiem tych, które ogłosiły plan wycofania się z działalności związanej z tym surowcem lub takich, które wkrótce je ogłoszą.

Ponadto bank zamierza sfinansować jedną trzecią projektów w zakresie energii odnawialnej we Francji, podwoić wielkość portfela zielonych kredytów do 13 mld euro do 2022 r., jak również „promować czystą i odpowiedzialną politykę inwestycyjną” poprzez uwzględnienie kryteriów ESG we wszystkich funduszach zarządzanych przez dział zarządzania aktywami Amundi.

Oświadczenie banku zostało pozytywnie przyjęte przez społeczności działające na rzecz ekologii w tym przez Friends of the Earth France, która uznała zmianę strategii klimatycznej Crédit Agricole za przełom.

Także organizacja Europe Beyond Coal pochwaliła bank za dostosowanie swojej polityki do założeń porozumienia paryskiego, uznając, że wziął on na siebie rolę „lidera, który jest potrzebny w świecie finansów”.

BusinessGreen/Joanna Kędzierska