Cyberzagrożenia podczas ŚDM i szczytu NATO – ekspert o możliwych scenariuszach

23 czerwca 2016, 15:15 Bezpieczeństwo

KOMENTARZ

dr Joanna Świątkowska, dyrektor Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU, ekspert Instytutu Kościuszki

Zarówno Światowe Dni Młodzieży w Krakowie jak i Szczyt NATO w Warszawie to olbrzymie wyzwanie  dla Polski przede wszystkim z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa. Warto w tym kontekście zwrócić szczególną uwagę na konieczność zwiększonego zaangażowania w działania związane z cyberbezpieczeństwem.

Analizując możliwości wrogiego wykorzystania cyberprzestrzeni w celu zakłócenia obu wydarzeń, należy podkreślić dwa scenariusze.

Po pierwsze, cyberprzestrzeń może zostać wykorzystana do działań dezinformacyjnych i manipulacyjnych. W najgorszym przypadku, może doprowadzić do wywołania ataku paniki, a w konsekwencji do niebezpiecznych zachowań w tłumie. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której np. za pomocą portali społecznościowych wprowadzona zostanie informacja (np. o możliwości zaistnienia ataku terrorystycznego), która wywoła panikę wśród ludzi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało siatkę bezpieczeństwa dla szczytu NATO i ŚDM, zawierającą katalog głównych zagrożeń mogących spowodować wystąpienie sytuacji kryzysowej. Zdarzenie mogące wywołać panikę tłumu znalazło się wśród zagrożeń. Warto zwrócić uwagę, że właśnie cyberprzestrzeń może być użyta właśnie w celu wywołania tego zagrożenia.

Drugi scenariusz to możliwość dokonania bezpośredniego cyberataku na infrastrukturę krytyczną. Ponownie, w przygotowanej przez RCB siatce, jako zagrożenie wskazana została awaria systemów elektroenergetycznych, awaria systemów łączności i sieci teleinformatycznych oraz katastrofa w ruchu kolejowym/drogowym i lotniczym. Wszystkie te zagrożenia mogą zostać spowodowane działaniami prowadzonymi w cyberprzestrzeni.

Należy podkreślić, że w obliczu coraz częstszego stosowania taktyk hybrydowych, które mają na celu m.in. spowodowanie destabilizacji społecznej, politycznej, załamanie wiarygodności władz publicznych i zaufania do nich, użycie cyberataków jest coraz bardziej prawdopodobne. Niestety narzędzia te idealnie wpisują się w konflikty hybrydowe. Nie brakuje podmiotów, które mogą chcieć działania te wykorzystać by osłabić Polskę, a ŚDM i Szczyt NATO, mogą być ku temu kuszącymi okolicznościami. 

Warto zauważyć, że cyberbezpieczeństwo coraz częściej staje się tematem rozważań na najwyższym, międzynarodowym szczeblu. To właśnie podczas szczytu Sojuszu w Warszawie mają pojawić się deklaracje współpracy krajów NATO w obszarze cyberbezpieczeństwa i zagrożeń hybrydowych, a cyberprzestrzeń ma zostać uznana za operacyjną domenę działań wojennych. Działania te powinny pójść jednak dalej, na co wskazuje Instytut Kościuszki w najnowszym raporcie „NATO Road to Cybersecurity”. Premiera publikacji planowana jest z początkiem lipca.

Między innymi o konkluzjach szczytu Sojuszu w obszarze cyberbezpieczeństwa porozmawiamy podczas II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU, które odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Biznes Alert jest patronem medialnym CYBERSEC EU 2016.