Czechy uruchomiły przesuwniki fazowe na granicy z Niemcami

17 stycznia 2017, 11:30 Alert
linieenergetyczne

Czeski operatora systemu przesyłowego ČEPS zakończył w ubiegły piątek proces uruchamiania dwóch przesuwników fazowych na połączeniu transgranicznym z Niemcami.

W ubiegły piątek zostały oddane do eksploatacji dwa z czterech przesuwników fazowych budowanych na stacji Hradec na połączeniu systemów elektroenergetycznych Czech i Niemiec. W efekcie od 13 stycznia CEPS może lepiej regulować przepływami energii elektrycznej na jednej z dwóch linii łączących czeski system elektroenergetyczny siecią niemieckiego OSP – firmy 50Hertz.

CEPS podjął decyzję o rozpoczęciu eksploatacji dwóch z czterech przesuwników z powodu opóźnienia dostawy ostatniego z zamówionych urządzeń. Spółka przyznaje, że uruchomienie tylko dwóch przesuwników nie jest rozwiązaniem w pełni skutecznym, niemniej jednak pomaga utrzymać przepływów transgranicznych na bezpiecznym poziomie i przyczynia się do minimalizacji użycia kosztownych środków zaradczych.

Czeskie i niemieckie stacje elektroenergetyczne łączą dwie linie 400 kV. Jak zapowiada CEPS, po uruchomieniu dwóch pozostałych przesuwników na stacji Hradec, operator będzie miał możliwość kontroli przepływów transgranicznych na obu liniach. Czwarty z przesuwników powinien być gotowy do transportu z Włoch, gdzie jest wyprodukowany, do Czech w lutym. Jednak spółka zastrzega, że biorąc pod uwagę wymagania związane z dostawami tego typu obiektów, może on dotrzeć do stacji Hradec dopiero na wiosną. Proces instalacji i uruchomienia urządzenia zajmie minimum dwa miesiące, więc ostatni z przesuwników może zostać oddany do eksploatacji w połowie 2017 roku.

Niemiecki OSP planuje również uruchomienie przesuwników na stacji Röhrsdorf, przy granicy z Czechami. Mają być one gotowe do pracy w drugiej połowie tego roku.

Przypominamy, że w czerwcu ubiegłego roku przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa na granicy z Niemcami uruchomiły Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wraz z uruchomieniem przesuwników PSE oraz 50Hertz zdecydowały o tymczasowym wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden i Krajnik. Jak podkreślał wówczas polski OSP uruchomienie PST na stacji Mikułowa, w połączeniu z wyłączeniem linii Krajnik-Vierraden ma doprowadzić zmniejszenie konieczności stosowania kosztownych środków zaradczych w postaci dwustronnego i wielostronnego redispatchingu. W ramach tego projektu, w przesuwnik fazowy ma zostać jeszcze wyposażona niemiecka stacja Vierraden. Zaplanowano również modernizację linii Krajnik-Vierraden.

CIRE.PL