Czy będzie kolejny przetarg na polski autobus elektryczny?

24 czerwca 2019, 07:45 Alert
Autobus elektryczny produkcji Solaris for. BiznesAlert.pl
Autobus elektryczny produkcji Solaris fot. BiznesAlert.pl

Po nieco ponad półtorej roku od ogłoszenia postępowania na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju unieważniło postępowanie. Zapytaliśmy NCBR co tej sytuacji z programem, którego efektem ma być 1000 autobusów elektrycznych dla samorządów.

Długi, rozpoczęty w styczniu ubiegłego roku korowód przetargowy, który miała doprowadzić do wyłonienia firmy, która zaprojektuje i dostarczy autobusy elektryczne samorządom biorącym udział w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny”, 10 czerwca została zakończony unieważnieniem postępowania. Konsorcjum Ursus Bus, które wygrało postępowanie zostało z niego wykluczone, bo nie dostarczyło wymaganych dokumentów.

Jednocześnie jak poinformowało w decyzji o unieważnieniu postępowania, nie było innych ważnych, niepodlegających odrzuceniu ofert.

Już przed rozstrzygnięciem postępowanie budziło ono w branży sporo kontrowersji. Nie wystartowała w nim np. sprzedający w całej w Europie autobusy elektryczne, jeszcze Polski wówczas producent, firma Solaris Bus & Coach (później firmę przejęli Hiszpanie) ani też żaden ze światowych producentów tego typu pojazdów.

W grudniu ubiegłego roku zapadło pierwsze rozstrzygnięcie w tym przetargu, wówczas NCBR uznało za najkorzystniejszej wszystkie trzy złożone oferty, czyli Politechniki Śląskiej, Konsorcjum Ursus Bus oraz konsorcjum z udziałem Autosana (lider) oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy. Jednak po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oferty Politechniki Śląskiej i Konsorcjum Autosana zostały odrzucone i w efekcie zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum Ursus Bus. Jednak zbiegło się to z problemami Grupy Kapitałowej Ursus i samej Spółki Ursus Bus, która nie była ostatecznie w stanie sprostać wymaganiom określonym w postępowaniu i postępowanie zostało unieważnione.

Po unieważnieniu postępowania, NCBR ruszył z przygotowaniami do kolejnego, 17 czerwca zostało na stronach Centrum opublikowane ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego, z którego treści wynika, że poprzedza ono ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bądź wykonawców, odpowiedzialnych za opracowanie i dostawę bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego.

Jak poinformowało CIRE.pl biuro prasowe NCBR, dialog techniczny ma potrwać co najmniej do 28 czerwca br., a jego celem jest pozyskanie wskazówek i informacji niezbędnych do określenia opisu przedmiotu zamówienia planowanego postępowania oraz sformułowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym również warunków kontraktowych. Jak podkreśla biuro prasowe osiągnięcie tych celów warunkuje harmonogram dalszych działań w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny”.

Zgodnie z założeniami programu NCBR, jego wynikiem ma być produkcja innowacyjnego, niedostępnego obecnie na rynku, a dostępnego kosztowo bezemisyjnego pojazdu zbiorowego transportu miejskiego, który zostanie dostosowany do potrzeb jego użytkowników. Działania podzielono na dwie kluczowe fazy. W pierwszej, ze środków NCBR miały być realizowane prace badawcze, w następstwie których miały powstać projekty i prototyp nowych autobusów elektrycznych, a następnie seria pojazdów testowych. Ten etap miał być zrealizowany do końca 2019 r. Później przez kolejne dwa lata, w ramach etapu wdrożenia, miały być realizowane dostawy do samorządów.

Jeszcze przed ogłoszeniem postępowania na opracowanie i dostawę elektrycznych autobusów NCBR podpisało porozumienie z samorządami, do których miał już w 2020 roku trafić kilkaset takich pojazdów.

CIRE.PL