font_preload
PL / EN
Alert 24 czerwca, 2019 godz. 7:45   
REDAKCJA

Czy będzie kolejny przetarg na polski autobus elektryczny?

Autobus elektryczny produkcji Solaris for. BiznesAlert.pl Autobus elektryczny produkcji Solaris fot. BiznesAlert.pl

Po nieco ponad półtorej roku od ogłoszenia postępowania na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju unieważniło postępowanie. Zapytaliśmy NCBR co tej sytuacji z programem, którego efektem ma być 1000 autobusów elektrycznych dla samorządów.

Długi, rozpoczęty w styczniu ubiegłego roku korowód przetargowy, który miała doprowadzić do wyłonienia firmy, która zaprojektuje i dostarczy autobusy elektryczne samorządom biorącym udział w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny”, 10 czerwca została zakończony unieważnieniem postępowania. Konsorcjum Ursus Bus, które wygrało postępowanie zostało z niego wykluczone, bo nie dostarczyło wymaganych dokumentów.

Jednocześnie jak poinformowało w decyzji o unieważnieniu postępowania, nie było innych ważnych, niepodlegających odrzuceniu ofert.

Już przed rozstrzygnięciem postępowanie budziło ono w branży sporo kontrowersji. Nie wystartowała w nim np. sprzedający w całej w Europie autobusy elektryczne, jeszcze Polski wówczas producent, firma Solaris Bus & Coach (później firmę przejęli Hiszpanie) ani też żaden ze światowych producentów tego typu pojazdów.

W grudniu ubiegłego roku zapadło pierwsze rozstrzygnięcie w tym przetargu, wówczas NCBR uznało za najkorzystniejszej wszystkie trzy złożone oferty, czyli Politechniki Śląskiej, Konsorcjum Ursus Bus oraz konsorcjum z udziałem Autosana (lider) oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy. Jednak po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oferty Politechniki Śląskiej i Konsorcjum Autosana zostały odrzucone i w efekcie zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum Ursus Bus. Jednak zbiegło się to z problemami Grupy Kapitałowej Ursus i samej Spółki Ursus Bus, która nie była ostatecznie w stanie sprostać wymaganiom określonym w postępowaniu i postępowanie zostało unieważnione.

Po unieważnieniu postępowania, NCBR ruszył z przygotowaniami do kolejnego, 17 czerwca zostało na stronach Centrum opublikowane ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym dostawy bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego, z którego treści wynika, że poprzedza ono ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bądź wykonawców, odpowiedzialnych za opracowanie i dostawę bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego.

Jak poinformowało CIRE.pl biuro prasowe NCBR, dialog techniczny ma potrwać co najmniej do 28 czerwca br., a jego celem jest pozyskanie wskazówek i informacji niezbędnych do określenia opisu przedmiotu zamówienia planowanego postępowania oraz sformułowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym również warunków kontraktowych. Jak podkreśla biuro prasowe osiągnięcie tych celów warunkuje harmonogram dalszych działań w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny”.

Zgodnie z założeniami programu NCBR, jego wynikiem ma być produkcja innowacyjnego, niedostępnego obecnie na rynku, a dostępnego kosztowo bezemisyjnego pojazdu zbiorowego transportu miejskiego, który zostanie dostosowany do potrzeb jego użytkowników. Działania podzielono na dwie kluczowe fazy. W pierwszej, ze środków NCBR miały być realizowane prace badawcze, w następstwie których miały powstać projekty i prototyp nowych autobusów elektrycznych, a następnie seria pojazdów testowych. Ten etap miał być zrealizowany do końca 2019 r. Później przez kolejne dwa lata, w ramach etapu wdrożenia, miały być realizowane dostawy do samorządów.

Jeszcze przed ogłoszeniem postępowania na opracowanie i dostawę elektrycznych autobusów NCBR podpisało porozumienie z samorządami, do których miał już w 2020 roku trafić kilkaset takich pojazdów.

CIRE.PL