Czy sąd zablokuje gigantyczną fuzję? „Połączenie Halliburtona z Bakker Hughes jest niepewne”

6 kwietnia 2016, 06:00 Alert

(Reuters/Bartłomiej Sawicki)

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, kiedy Halliburton informował o dokonaniu transakcji przejęcia mniejszej spółki serwisowej Baker Hughes, uzyskanie zezwoleń od regulatorów w poszczególnych krajach, w których funkcjonują spółki, wydawało się być tylko formalnością. Jak podaje jednak agencja Reuters, fuzję może zablokować Departament Sprawiedliwości USA, w obawie przed nadmierną koncentracją na rynku usług serwisowych dla branży wiertnicze. Obawy podobnej natury wyrażają także decydenci w Unii Europejskiej.

Jak informuje agencja Reuters Departament Sprawiedliwości USA jeszcze w tym tygodniu złoży pozew aby nie dopuścić do finalizacji przejęcia przez Halliburtona, spółki Baker Hughes.Zastrzeżenia amerykańskiej administracji mają dotyczyć obawy o dalsze funkcjonowanie mniejszych firm na rynku. Departament ma obawiać się także, że po fuzji koncernów, nowy podmiot straci motywację do rozwijania sektora i postępu technologicznego. Informacja ta prawie natychmiast odbiła się echem na nowojorskiej giełdzie w postaci spadku wartości akcji Baker Hughes o 6 proc. Tymczasem akcje Halliburtona wzrosły o 1 proc.

Aby spełnić wymagania regulatorów, spółki omawiały już, które aktywa będzie można przeznaczyć na sprzedaż, po zakończeniu transakcji. Wartość aktywów, które Halliburton planuje sprzedać sięga 5,2 mld dol. Były to jednak plany przedstawione w styczniu tego roku. Nie wiadomo jednak, czy po doniesieniach agencji o zastrzeżeniach administracji, spółka nie zdecyduję na sprzedaż większej liczby aktywów.

Gra idzie o gigantyczną stawkę ponieważ, jeśli amerykanie z powodu obaw o monopolizacje rynku zablokują fuzję, Halliburton będzie musiał zapłacić Baker Hughes 3,5 mld dol. za niezrealizowaną transakcję. Nawet jeśli Halliburton przekona jednak Departament Sprawiedliwości, nie kończy to całego procesu. Podobną ścieżkę zatwierdzenia musi przejść ta umowa jeszcze w.in. w Unii Europejskiej. Bruksela wyrażała już obawy, że planowana koncentracja zmniejszy konkurencję w branży i wdrażanie innowacji w ponad 30 segmentach usługowych, zarówno na morzu i lądzie.

Halliburton to druga co do wielkości firma na świecie świadcząca usługi serwisowe dla branży naftowej, trzeci zaś jest Baker Hughes. Liderem rynku jest inny amerykański koncern Schlumberger.