Dariusz Pluta został szefem Inspektoratu Uzbrojenia

17 grudnia 2016, 07:30 Alert

Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej wyznaczył pułkownika Dariusza Plutę na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch

Dariusz Pluta jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego oraz w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku logistycznym. Jest również absolwentem Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej Newport w Stanach Zjednoczonych, w której ukończył w 2009 r. podyplomowe studia polityki obronnej.

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w 1989 r. płk Dariusz Pluta został skierowany do Ośrodka Szkolno-Badawczego Służby MPS, gdzie zajmował kolejno stanowiska kierownika warsztatu, starszego inżyniera na Wydziale Badań, a następnie w Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów. Kolejne lata służby odbył w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń jako specjalista i szef wydziału sprzętu i wyposażenia logistycznego. Krótki epizod w Departamencie Polityki Zbrojeniowej na stanowisku starszego specjalisty oddziału analiz i planowania poprzedził służbę w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5 oraz Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8. W 2011 roku został wyznaczony na Dowódcę 1 Brygady Logistycznej, którą dowodził do 2015 roku. Od 1 kwietnia 2015 roku zajmował stanowisko Szefa Zarządu Planowania Logistycznego J-4 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Mianowany na stopień pułkownika w listopadzie 2004 roku.

Płk Dariusz Pluta urodził się 31 sierpnia 1965 roku w Żaganiu.