Delegacja ONZ z wizytą w Ministerstwie Środowiska

29 marca 2018, 11:45 Alert
las zalesienia środowisko  polityka klimatyczna

Minister Henryk Kowalczyk gościł Patricię Espinosę, Sekretarz Wykonawczą Ramowej Konferencji Klimatycznej ONZ (UNFCC). Głównym tematem spotkania były przygotowania do szczytu klimatycznego COP 24.

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

Delegacja ONZ omówiła z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska status przygotowań do nadchodzącej konferencji, dyskutowano także na temat oczekiwanych wyników szczytu.

„Konferencja COP 24 będzie niezwykle ważnym wydarzeniem dla światowej polityki klimatycznej. Polska na pewno sprosta jego organizacji” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

„Szczyt w Katowicach będzie kolejnym po COP21 w Paryżu kamieniem milowym w światowej polityce klimatycznej. Cieszę się, że to właśnie Polska będzie koordynowała wypracowanie zestawu procedur, tzw. pakietu implementacyjnego” – podkreślił Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w MŚ.

W celu sprawnego zorganizowania szczytu został utworzony międzyresortowy zespół ds. organizacji Konferencji COP24, w skład którego weszli właściwi ministrowie, a także przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz wojewoda śląski i reprezentanci władz lokalnych.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Ministerstwo Środowiska