Derski: Ciągnące się spory o Invenergy biją w Tauron

3 lipca 2017, 10:30 Alert

Działająca globalnie grupa energetyczna Invenergy, współwłaściciel farm wiatrowych w Polsce, złożyła w poniedziałek pozew przeciwko kontrolowanej przez polski rząd grupie Tauron. To efekt ciągnącego się od kilku lat sporu – pisze redaktor portalu WysokieNapięcie.pl, Bartłomiej Derski. 

fot. BiznesAlert.pl

Invenergy zarzuca Tauronowi narażenie spółki na szkody w wysokości ok. 325 mln dol. To, w ocenie Amerykanów, wartość strat spowodowanych wypowiedzeniem długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej i zielonych certyfikatów produkowanych przez ich farmy wiatrowe.

Należąca do Taurona spółka Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa (PE-PKH), wynegocjowała i podpisała ze spółkami kontrolowanymi przez Invenergy piętnastoletnie umowy na zakup energii i certyfikatów w 2010 roku. Wkrótce później sytuacja na rynku zaczęła się zmieniać – ceny energii elektrycznej i certyfikatów zaczęły spadać.

Tauron podjął więc próbę uwolnienia się z umów, które przestały się mu opłacać. Najpierw postawił PE-PKH w stan likwidacji, a gdy sąd uznał to za niemożliwe, postanowił ogłosić upadłość spółki, co także zostało zakwestionowane przez polski sąd. W końcu w 2015 roku PE-PKH wypowiedziała umowy tłumacząc, że przedstawiciele spółek wiatrowych nie chcieli z nią rozmawiać. Oprócz Invenergy wypowiedzenie dotknęło także, kontrolowaną przez rodzinę Kulczyków Polenergię i niemiecki In.ventus.

W kwietniu podobne kroki poczynił także inny państwowy koncern energetyczny – Enea. Poznańska spółka wypowiedziała kontrakty długoterminowe nie tylko prywatnym inwestorom (w tym także niemieckiej In.ventus), ale także innej państwowej grupie – PGE. Sprawa między oboma koncernami także trafiła do sądu.

Podczas gdy jeszcze kilka lat temu zielone certyfikaty kosztowały na giełdzie blisko 280 zł/MWh, a energia elektryczna przekraczała 180 zł/MWh, dzisiaj certyfikaty są wyceniane na zaledwie 20 zł, a energia na ok. 160 zł. Spadek łącznych kosztów ich zakupu o ponad połowę został – zdaniem Taurona – spowodowany działaniami, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umów. Z kolei spółki wiatrowe przekonują, że to element zwykłego ryzyka biznesowego, które nie upoważnia do rozwiązania umów długoterminowych.

Jak pisaliśmy w czerwcu, efektem sytuacji na rynku energii i zielonych certyfikatów są straty 70% z istniejących farm wiatrowych w Polsce. Znaczną część ponad 3 mld zł przyniosły odpisy aktualizujące wartość inwestycji, jednak część projektów generuje już realne straty. Na razie realnych perspektyw na wzrost wartości certyfikatów jednak nie ma.

Więcej na: WysokieNapięcie.pl