Niemiecka organizacja ekologiczna chce zatrzymania budowy Nord Stream 2 w związku z wyciekami metanu

5 sierpnia 2020, 13:30 Alert
fot. Nord Stream 2
Budowa Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Deutsche Umwelthilfe (DUH) chce, by Wyższy Sąd Administracyjny w Greifswaldzie (OVG) zrewidował decyzję o udzieleniu koncesji na eksploatację gazociągu Nord Stream 2.

Deutsche Umwelthilfe kontra Nord Stream 2

– Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego i nawet 86 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2. Według nowych odkryć naukowych emisje metanu z produkcji gazu ziemnego są znacznie wyższe niż wcześniej zakładano. W USA doprowadziło to już do skorygowania emisji metanu z przemysłu naftowego i gazowego o 60 procent. Urząd Górniczy Stralsund wcześniej odrzucił wniosek DUH o przegląd zatwierdzenia Nord Stream 2 na tej podstawie, więc DUH zwraca się teraz do Wyższego Sądu Administracyjnego w Greifswaldzie. DUH postuluje wstrzymanie budowy Nord Stream 2 do czasu zakończenia postępowania – czytamy w komunikacie organizacji.

– Budowa i eksploatacja Nord Stream 2 zaprzecza celom klimatycznym. Pomimo postępującego kryzysu klimatycznego rurociąg ten na dziesięciolecia scementuje import szkodliwego dla klimatu gazu ziemnego do Niemiec. Jesteśmy pewni, że Nord Strumień 2 nie zostałby zatwierdzony na podstawie dostępnych obecnie odkryć naukowych. Należy teraz wziąć pod uwagę nowe metody pomiaru wycieków metanu, ponieważ dowodzą one, że gazociąg ma ogromny wpływ na klimat. Dlatego Nord Stream 2 jest jeszcze bardziej szkodliwy dla klimatu, niż zakładano: zaprzecza naszym długoterminowym celom klimatycznym, a także bardzo mocno podgrzewa kryzys klimatyczny poprzez wycieki metanu podczas wydobycia, przetwarzania i transportu – powiedział Constantin Zerger, dyrektor ds. energii i ochrony klimatu w DUH.

DUH podaje, że ocena oddziaływania na środowisko, która została już przeprowadzona przez Urząd Górniczy Stralsund w dniu 31 stycznia 2018 roku, dotyczy tylko ewentualnych wycieków metanu z samego rurociągu Nord Stream 2. – Uwzględnienie to jest jednak niepełne, ponieważ nie obejmuje wycieków metanu z wydobycia, transportu i przetwarzania gazu ziemnego. Emisje te są jednak nierozerwalnie związane z eksploatacją Nord Stream 2 – bez eksploatacji nowego rurociągu dodatkowe wydobycie gazu kopalnego nie byłoby możliwe. Po zatwierdzeniu przez Urząd Górniczy Stralsund pojawiła się również nowa wiedza naukowa o emisjach i metodach pomiaru wycieków metanu. Nie można ich było uwzględnić w pierwotnej procedurze, ale należy je teraz sprawdzić – podaje organizacja.

– Oceniając oddziaływanie Nord Stream 2 na środowisko, należy brać pod uwagę nie tylko poszczególne odcinki rurociągu. Z tego powodu wpływ na środowisko i wycieki metanu wynikające z wydobycia, transportu i przetwarzania gazu ziemnego muszą być przynajmniej z grubsza uwzględnione w pozwoleniu. Ponadto eksploatacja Nord Stream 2 nie byłaby zgodna z zasadą ostrożności, jeśli w oparciu o aktualną wiedzę naukową nie można wykluczyć, że w związku z kilkudziesięcioletnim działaniem uwolni się znaczna ilość emisji metanu, a wysiłki porozumienia paryskiego zostaną podważone – powiedziała Cornelia Ziehm, prawniczka, która napisała wniosek

Zgodnie z zasadą ostrożności zakorzenioną w prawie europejskim, należy podjąć działania zapobiegawcze w przypadku niepełnej wiedzy na temat zakresu szkód w środowisku, aby ich uniknąć. – Dokładnie tak jest w przypadku Nord Stream 2: dzięki eksploatacji emisje gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania gazu ziemnego są ustalane przez dziesięciolecia; ponadto nie można określić ilościowo ani wykluczyć wycieków metanu, które są wyjątkowo szkodliwe dla klimatu; zgodnie z najnowszym stanem wiedzy wysokie wycieki metanu są bardzo prawdopodobne . W związku z tym DUH w swojej skardze wnosi również o skierowanie tej kwestii do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – czyamy.

Presseportal/Michał Perzyński