DGP: Do konsultacji trafiła najnowsza wersja strategii dla górnictwa

23 sierpnia 2017, 06:30 Alert
Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, do konsultacji trafiła najnowsza wersja strategii Ministerstwa Energii dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 r., który ma być jednym z załączników przygotowywanej polityki energetycznej Polski do 2050 r. Strategia nie obejmuje szczegółów zamykania kopalń.

Gazeta zwraca uwagę, że konsultowana obecnie strategia dla górnictwa nie jest jego ostateczną wersją. W dokumencie napisano, że do 2020 r. zostanie przyjęta nowa, kompleksowa ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która określi możliwość finansowania dodatkowych zadań w tym sektorze.

Plan zakłada wykorzystanie Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego na finansowanie inwestycji. Docelowy model funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce ma znaleźć się jednak w ostatecznej wersji programu. „DGP” przypomina, ze chodzi m.in. o kontrowersyjny podatek od wyrobisk, a zmiana przepisów ma być korzystna dla kopalń i zmniejszyć ich koszty. Zmiany w przepisach mają też dotyczyć opłaty eksploatacyjnej, opłaty za informację geologiczną, zamówień publicznych czy dopuszczania wyrobów do stosowania pod ziemią – czytamy w „DGP”.

Nowa ustawa ma zawierać zapisy dotyczące ograniczenia importu węgla do Polski. Jednym z ważniejszych zapisów ma być także zabezpieczenie złóż strategicznych i przygotowanie rozwiązań, w szczególności prawnych, pozwalających na eksploatację nowych złóż węgla. „DGP” zwraca uwagę, że dotyczy to także niewydobywanego w Polsce od dłuższego czasu. Przepisy mają uregulować również sprawę deputatów węglowych dla obecnych i przyszłych emerytów. Mają zawierać również zapisy dotyczące nowych technologii, w tym zgazowania węgla i zwiększenia wykorzystania metanu – informuje „DGP”.

„Źródła finansowania podstawowych zadań w latach 2020-2030 zostaną określone w założeniach nowej, kompleksowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego” – napisano w cytowanym przez „DGP” w projekcie strategii dla górnictwa.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.pl