DGP: Spada zatrudnienie w sektorze węgla kamiennego

30 czerwca 2016, 11:30 Alert

(Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.PL)

„Dziennik Gazeta Prawna” wyliczył, że w ciągu pięciu lat zatrudnienie w sektorze węgla kamiennego zmniejszyło się prawie o 24,5 tys. osób i na koniec kwietnia wynosi poniżej 90 tys. osób.

Gazeta powołuje się na dane Ministerstwa Energii, z których wynika, że na koniec 2010 r. w sektorze węgla kamiennego pracowało 114 089 osób. Jednocześnie katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu wyliczył, że na koniec kwietnia tego roku było to już tylko 89,6 tys.

DGP zwraca przy tym uwagę, że w ciągu ostatnich lat w górnictwie nie było zwolnień grupowych, ani głośnego zamykania kopalń. Redukcja zatrudnienia odbywała się stopniowo i bez konfliktów.

Katowicki Holding Węglowy realizował program dobrowolnych odejść dla osób pracujących na powierzchni. Na początku 2015 r. spółka przyjęła program naprawczy zakładający m.in. ograniczenie zatrudnienia o prawie 4 tys. osób w latach 2015–2020. Zmniejszenie zatrudnienia ma być realizowane głównie w ten sposób, że w miejsce osób odchodzących na emeryturę nie przyjmuje się nowych – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Podobne działania od kilku lat realizuje też Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie od 2014 r, zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 3 tys. osób.

DGP przypomina, że w ówczesnej Kompanii Węglowej od początku 2015 r. pracownicy dołowi, którym do emerytury zostały cztery lata lub mniej, mogli korzystać z urlopów górniczych. Do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, który górnicy osiągają po 25 latach pracy pod ziemią, otrzymują oni 75 proc. średniej dotychczasowej pensji. Nie mają również zakazu pracy – pod warunkiem że to inna branża niż górnicza.

Eksperci są zgodni co do tego, że proces ograniczania zatrudnienia w górnictwie musi kontynowany. – Konieczna jest redukcja o 20 proc. w ciągu roku i 50 proc. w ciągu 3 lat, jeśli górnictwo ma działać. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że nie każda kopalnia jest konieczna – powiedział cytowany przez DGP Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.