Do Nabrzeża Kapitańskiego będą zawijać statki ze skroplonym gazem

24 grudnia 2014, 08:37 Alert

(Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)

Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons
Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wybrał nazwę w ramach specjalnie w tym celu przeprowadzonego konkursu wśród pracowników spółki. Do konkursu zgłoszono w sumie 120 propozycji nazw.

Spośród nich Komisja konkursowa wybrała nazwę Nabrzeże Kapitańskie. Nazwa ta wpisuje się w dotychczas stosowany system nazewnictwa nabrzeży w portach Szczecin i Świnoujście. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  wybudował nabrzeże w porcie zewnętrznym w Świnoujściu korzystając z funduszy unijnych.

Wartość zadania wyniosła blisko 182 mln zł, w tym dofinansowanie UE 80,3 mln zł. Na podstawie umowy dzierżawy zawartej z ZMPSiŚ, nabrzeże eksploatowane będzie przez Polskie LNG. W granicach portów Szczecin i Świnoujście znajduje się obecnie ponad 60 nabrzeży.